Cottover Cottover_ss_18_lookbook_sv - Page 22

WEAR YOUR STATEMENT Bakom ett klädesplagg finns en lång produktionskedja och många händer som varit involverade i processen. På Cottover har vi stor respekt för hantverket och ställer höga krav på hållbarhet i alla led, både ur miljömässiga och sociala perspektiv. Du ska känna dig trygg i ditt val, därför har Cottover valt miljömärkningar som tillsammans täcker in både produkt och hela produktionskedjan inom hälsa, miljö, arbetsvillkor och kvalitet. Användning Försäljning Råmaterial Transport CMT- Cut, Make & Trim Rensning Färgning Spinneri Stickning Kläder och klädkonsumtion är idag ett stort miljöproblem. En del av problemet ligger i själva tillverkningen samtidigt som miljöbelastningen ökar av andelen kläder som slängs i soporna. Genom medvetna val kan vi göra större skillnad än vad vi tror för att förändra ohållbara mönster.