Cottover Cottover_säljfolder_2017 - Page 6

Det är inte bara våra produkter som gör skillnad. Vi är engagerade i många projekt som försöker göra världen lite bättre… ACCORD ON FIRE AND BUILDING SAFETY IN BANGLADESH Ackordet är ett bindande femårsavtal som ska förbättra säkerheten inom textilindustrin i Bangladesh med fokus på byggnad, el och brandsäkerhet. Fler än 2 miljoner textilarbetare berörs direkt av Ackordets arbete som därmed är ett av våra mest betydelsefulla projekt inom socialt ansvar. 10. BSCI (BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE) Pa r ti cipa nt of B I SC BSCI är ett initiativ för företag som vill förbättra arbetsvillkoren i den globala leverantörskedjan. Uppförandekoden ställer krav på medlemmarnas leverantörer exempelvis avseende löner, förbud mot barnarbete, tvångsarbete och diskriminering. TEXTILE EXCHANGE Textile Exchange är en internationell organisation som arbetar för en ansvarsfull expansion av ekologisk bomullsodling. Idag är utbudet av ekologisk bomull inte tillräckligt stort för att mätta den stigande efterfrågan. MISTRA FUTURE FASHION Mistra Future Fashion är ett forskningsprogram om hållbart mode och verkar för en framtida positiv modeindustri. Visionen är att möjliggöra ett systemskifte till en hållbar industri och programmet håller unikt ett systemperspektiv. Forskningen görs tvärveten- skapligt inom Design, Leverantörsled, Användare och Återvinning, i ett stort konsor- tium med över 40 forsknings- och industripartners där Cottover ingår. Besök www. mistrafuturefashion.com CLEAN SHIPPING INDEX Clean Shipping Index är ett initiativ som vill påverka rederier att använda renare och mer miljöanpassade fartyg för att minska utsläpp av växthusgaser och kemikalier i våra hav. COLOURS 100 105 255 white offwhite ca. PMS 7499 C yellow ca. PMS 123 C 290 460 645 orange ca. PMS 1585 C red ca. PMS 200 C green ca. PMS 360 C 725 767 855 sky blue ca. PMS 543 C royal ca. PMS 287 C navy ca. PMS 655 C 885 980 990 purple ca. PMS 269 C charcoal ca. PMS 432 C black Färgavvikelse, kan av foto- och trycktekniska skäl förekomma mellan bilderna i katalogen och de verkliga produkterna. Det kan dessutom av ljusmässiga skäl skilja något mellan produktbild och miljöbild på samma produkt. I dessa fall hänvisar vi i första hand till produktbilderna.