Cottover Cottover_säljfolder_2017 - Page 5

5. Hållbar konsumtion – finns det? Konsumtion är i grunden något positivt eftersom det är en förutsättning för handel. Handel är nödvändigt för vår ekonomi, skapar jobb och välfärd. Nästan all minskning av extrem fattigdom har skett i länder som är integrerade med omvärlden genom handel och inflöde av multinationella företag. Och nästan alla länder som har gått från fattigdom till industrialisering i modern tid har använt textilindustrin som språngbräda. FN:s utvecklingsprogram UNDP menar att textil- och klädindustrin är unik i den globala ekonomin i dess förmåga att hjälpa länder till utveckling. Förutom de självklara miljömässiga fördelarna med ekologiskt odlad bomull finns det också andra fördelar. När bomullen odlas utan att stressas fram med konstgödsel blir kvaliteten hög med långa, jämna och mjuka fibrer. Ekologisk bomull innebär endast att själva bomullen är ekologisk, men plagget kan ha blekts, färgats och behandlats som konventionellt tillverkade kläder. Ekologisk bomull är bra, men miljömärkta kläder är bäst. Då har nämligen miljökrav ställts hela vägen från råvaran, till exempel bomull, till färdigt plagg. 8. Samtidigt måste handel vara rättvis och hållbar för att leda till positiv utveckling. Där har vi kunder och konsumenter ett viktigt uppdrag – nämligen att rösta med vår plånbok på hållbara produkter och ansvarsfulla företag. Då skapar vi positiv förändring genom vår köpkraft. Ett bättre uttryck är kanske därför ”medveten konsumtion” – som leder till hållbar utveckling. 6. Varför är det viktigt med tredjepartscertifieringar? Det är väldigt svårt för oss konsumenter att veta vad vi egentligen köper och hur en vara är tillverkad. Det kan till och med vara svårt för leverantören att veta hur hela tillverkningskedjan ser ut eftersom den ofta sker i många steg. Till hjälp har vi tredjepartscertifieringar som erbjuder trovärdig vägledning för både tillverkare och konsument genom sina märkningar. Tredjepartscertifieringar innebär: - Full spårbarhet från fiber till plagg. Alla steg och leverantörer i kedjan är dokumenterade! - Granskning och verifiering för att säkerställa att kraven uppfylls - från en organisation som är frikopplad och helt oberoende från leverantören. - Årliga kontrollbesök och inspektioner för att säkerställa att tillverkarna lever upp till kraven - Märkningar som är kända på marknaden och hjälper kunden att snabbt hitta hållbara produkter. 9. 7. Vad är ekologisk bomull? Ekologiskt syftar på odlingen av en gröda – i detta fall odling av bomull som är en naturfiber. Ekologisk innebär odling i balans med naturen (ekologi) enligt internationellt överenskomna kriterier. I praktiken innebär ekologisk bomull tre saker: 1. Inga kemikalier/bekämpningsmedel! Endast manuell insekts- och ogräsbekämpning. 2. Inga kemiska konstgödsel 3. Inga genmodifierade (GMO) grödor. Varför är det viktigt med Fairtrade-certifierad bomull? Bomull kallas ibland för det vita guldet. Det är en inkomstkälla för ca 100 miljoner hush