Cottover Cottover_säljfolder_2017 | Page 3

Cottover är certifierat med: Made with Fairtrade Cotton Fairtrade är en internationell märkning som bekämpar fattigdom genom rättvis handel GOTS är en internationell märkning av kläder och textil. Svanen är en nordisk miljömärkning som drivs på uppdrag av regeringen. Fairtrade certifierar bomullen i plaggen. Använder alltid ekologisk bomull. Bomullsodlaren är garanterad ett minimipris för sin bomull som täcker kostnaden för en hållbar produktion. Polyester kommer enbart från återvunnet material. Syftet med Svanen är att hjälpa konsumenter välja de ur miljösynpunkt bästa produkterna på marknaden. Bomullsodlaren får även en extra premie som kan investeras i skola, sjukhus, vattenbrunnar m. m. Man måste välja bort många miljö- och hälsofarliga kemikalier vid tillverkning. Fairtrade har också kriterier för demokratifrågor och krav på organisationsrätt. Garanterar att mänskliga rättigheter och ILO:s kärnkonventioner följs. Möjlighet för barn att gå i skolan istället för att arbeta. Full spårbarhet genom hela leverantörskedjan. 85 procent köper minst en Fairtrade-märkt produkt per månad och nästan hälften säger att de kommer att öka Det färdiga plagget skall klara av tester såsom slitage- och färgbeständighet. sin konsumtion av Fairtrade- märkta produkter under det kommande året. Det visar en färsk undersökning från TNS Sifo. All bomull kommer från Fairtrade-certifierade producenter. Läs mer på www.info.fairtrade.net Svanen är det mest välkända miljömärket med 96% kännedom i Sverige. Svanen-märkta plagg har så låg miljöpåverkan som möjligt i alla produktionsled - från råvara till färdig produkt. Miljö- och hälsofarliga kemikalier undviks vid tillverkning. Ställer krav på arbetsvillkor enligt ILO:s kärnkonventioner. Hårda kvalitetskrav! Klädernas färg och form ska hålla hög prestanda. Internationell märkning av textila råvaror och kläder. Produkterna får inte innehålla några hälsofarliga ämnen = Trygg Textil. Labbtesterna omfattar förbjudna ämnen, hälsovådliga kemikalier samt ämnen som misstänks vara hälsoskadliga. Testerna utförs endast av auktoriserade och oberoende laboratorier. Med drygt 65 000 utfärdade certifikat är etiketten ”Trygg Textil” världens mest kända och spridda oberoende varumärke för textilier som testats för hälsoskadliga ämnen. En garanti för att produkterna stämmer överens med REACH, ett direktiv från EU. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals)