Cottover COTTOVER_18-19_JOOMAG | Page 24

10 skäl till varför du ska välja Cottover !

10 skäl till varför du ska välja Cottover !

Därför är kläder ett miljöproblem .
Det är framförallt tillverkningen av kläder och andra textilier som har stor påverkan på både människor och miljön . I bomullsodlingar används ofta omoderna och allvarligt skadliga bekämpningsmedel , som påverkar både naturen och de människor som arbetar kring bomullsfälten . Men den största miljöpåverkan ligger i alla efterprocesser såsom spinning , stickning och framförallt i färgningen – den våta beredningen . Alla kemikalier som används där gör den faktiskt lika farlig som bomullsodling . Tillverkningen av kläder kräver mycket resurser i form av vatten och energi och miljöbelastningen ökar dessutom av andelen kläder som slängs i soporna . Vi svenskar köper i snitt 15-20 kilo textil varje år - och slänger 8 . Det är inte ett hållbart mönster .
Cottover bidrar till hållbarhet .
Cottover är tillverkat för att försöka bemöta de sociala och miljömässiga utmaningar som finns i hela tillverkningskedjan – från råvara till färdig produkt . Bomullen är ekologiskt odlad utan kemiska bekämpningsmedel hos en bomullsodlare som fått rättvist betalt enligt Fairtrades kriterier . Vi har minimerat användningen av kemikalier i hela tillverkningskedjan och endast särskilt godkända färgämnen och kemikalier är tillåtna i efterprocesserna enligt Svanen-märkets kriterier . FN : s konventioner för arbetsvillkor måste följas av samtliga leverantörer och vi har full spårbarhet från bomull till färdigt plagg , vilket är sällsynt i textilbranschen idag . Kläderna har även testats för att säkerställa en god kvalitet . Genom att ta fram produkter av god kvalitet kan vi minska onödigt slöseri av jordens resurser och kläder som snabbt hamnar i soporna .
Det allra största bidraget gör dock våra kunder . Det är först när kunden väljer en hållbar produkt som den gör verklig skillnad – nämligen konkurrerar ut konventionella produkter och stärker de leverantörer som vill bidra till en mer hållbar produktion av kläder och textil . Det är kundens efterfrågan som styr utbudet . Om du vill köpa ekologiska kläder och aktivt väljer kläder som blivit tillverkade med hänsyn till människa och miljö , leder det på lång sikt till fler hållbara produkter på marknaden och en mer hållbar textilindustri .
Rättvist pris .
För att kunna jämföra pris på ett rättvisande sätt måste man fråga sig om kläderna håller samma kvalitet ? Titta på materialet och hur plagget är sytt . Hur ser fållar och sömmar ut ? Hur känns tyget ? Om plagget ändrar färg och form efter en månad har du knappast fått valuta för pengarna . Att inte ta hänsyn till plaggets kvalitet blir som att jämföra äpplen och päron . Miljömärkta kläder kan ha en högre tillverkningskostnad . Det är egentligen ganska naturligt . Fairtrade-märkt bomull innebär till exempel att bomullsodlaren är garanterad en betalning som täcker hållbar produktion samt en extra premie som investeras i lokalsamhället . Svanen och GOTS ställer krav på alla leverantörer i kedjan , till exempel när det gäller arbetsvillkor , miljöprocesser och vilka kemikalier som får användas - vilket kan leda till högre omkostnader för leverantörerna som ska täckas av kundens betalning . Det är heller inte gratis att använda de kända märkena i plaggen . Svanen , Fairtrade och GOTS är ickevinstdrivande organisationer , vilket innebär att vi företag betalar avgifter och licenser för att få använda oss av certifieringarnas tjänster och varumärken . Cottover håller en mycket bra prisbild som i relation till sin höga kvalitet bara är marginellt högre än konventionella produkter tack vare stora volymer och storskalig produktion . Detta är bland de mest konkurrenskraftiga priserna på marknaden för hållbara och miljömärkta kläder .
Made in Bangladesh - hållbar utveckling där det behövs som mest .
De största utmaningarna inom hållbarhet är globala . Om vi ska åstadkomma förbättringar måste vi börja förändra världen där det gör störst skillnad – där utmaningarna finns . Bangladesh är ett av världens största exportländer av kläder och textil . Om vi vill skapa en mer hållbar textilindustri måste vi fokusera på de länder där tillverkningen faktiskt äger rum . Cottover stärker marknaden för de leverantörer i Bangladesh som har investerat i miljöanpassade metoder och bättre arbetsvillkor . Det skapar dessutom incitament för fler leverantörer att göra samma resa . Bangladesh är ett land med stort beroende av textilindustrin . Det står för ca 80 % av landets exportinkomster och sysselsätter ca 4 miljoner människor . Med fortsatt tursam utveckling på världsmarknaden skulle denna industri kunna sysselsätta ytterligare 15 miljoner personer inom 20 år . Om dessa prognoser stämmer kan Bangladesh klassas som ett medelinkomstland år 2021 - ett oerhört viktigt mål i kampen mot fattigdom .
10 skäl till varför du ska välja C ottover ! Därför är kläder ett miljöproblem. Rättvist pris. Det är framförallt tillverkningen av kläder och andra textilier som har stor påverkan på både människor och miljön. I bomullsodlingar används ofta omoderna och allvarligt skadliga bekämpningsmedel, som påverkar både naturen och de människor som arbetar kring bomullsfälten. Men den största miljöpåverkan ligger i alla efterprocesser såsom spinning, stickning och framförallt i färgningen – den våta beredningen. Alla kemikalier som används där gör den faktiskt lika farlig som bomullsodling. Tillverkningen av kläder kräver mycket resurser i form av vatten och energi och miljöbelastningen ökar dessutom av andelen kläder som slängs i soporna. Vi svenskar köper i snitt 15-20 kilo textil varje år - och slänger 8. Det är inte ett hållbart mönster. För att kunna jämföra pris på ett rättvisande sätt måste man fråga sig om kläderna håller samma kvalitet? Titta på materialet och hur plagget är sytt. Hur ser fållar och sömmar ut? Hur känns tyget? Om plagget ändrar färg och form efter en månad har du knappast fått valuta för pengarna. Att inte ta hänsyn till plaggets kvalitet blir som att jämföra äpplen och päron. Miljömärkta kläder kan ha en högre tillverkningskostnad. Det är egentligen ganska naturligt. Fairtrade-märkt bomull innebär till exempel att bomullsodlaren är garanterad en betalning som täcker hållbar produktion samt en extra premie som investeras i lokalsamhället. Svanen och GOTS ställer krav på alla leverantörer i kedjan, till exempel när det gäller arbetsvillkor, miljöprocesser och vilka kemikalier som får användas - vilket kan leda till högre omkostnader för leverantörerna som ska täckas av kundens betalning. Det är heller inte gratis att använda de kända märkena i plaggen. Svanen, Fairtrade och GOTS är icke- vinstdrivande organisationer, vilket innebär att vi företag betalar avgifter och licenser för att få använda oss av certifieringarnas tjänster och varumärken. Cottover håller en mycket bra prisbild som i relation till sin höga kvalitet bara är marginellt högre än konventionella produkter tack vare stora volymer och storskalig produktion. Detta är bland de mest konkurrenskraftiga priserna på marknaden för hållbara och miljömärkta kläder. Cottover bidrar till hållbarhet. Cottover är tillverkat för att försöka bemöta de sociala och miljömässiga utmaningar som finns i hela tillverkningskedjan – från råvara till färdig produkt. Bomullen är ekologiskt odlad utan kemiska bekämpningsmedel hos en bomullsodlare som fått rättvist betalt enligt Fairtrades kriterier. Vi har minimerat användningen av kemikalier i hela tillverkningskedjan och endast särskilt godkända färgämnen och kemikalier är tillåtna i efterprocesserna enligt Svanen-märkets kriterier. FN:s konventioner för arbetsvillkor måste följas av samtliga leverantörer och vi har full spårbarhet från bomull till färdigt plagg, vilket är sällsynt i textilbranschen idag. Kläderna har även testats för att säkerställa en god kvalitet. Genom att ta fram produkter av god kvalitet kan vi minska onödigt slöseri av jordens resurser och kläder som snabbt hamnar i soporna. Det allra största bidraget gör dock våra kunder. Det är först när kunden väljer en hållbar produkt som den gör verklig skillnad – nämligen konkurrerar ut konventionella produkter och stärker de leverantörer som vill bidra till en mer hållbar produktion av kläder och textil. Det är kundens efterfrågan som styr utbudet. Om du vill köpa ekologiska kläder och aktivt väljer kläder som blivit tillverkade med hänsyn till människa och miljö, leder det på lång sikt till fler hållbara produkter på marknaden och en mer hållbar textilindustri. Made in Bangladesh - hållbar utveckling där det behövs som mest. De största utmaningarna inom hållbarhet är g ��������=�)٤�ͭ����х���������ɋ���ɥ���ȁ���є�٤���ɩ��������Ʉ)��ɱ������ȁ��Ё��ȁ�����Ёͭ��������L���ȁ�ѵ������ɹ�)����̸� �������͠��ȁ��Ё�؁��ɱ���́�����ф������ѳ�����)�؁�����ȁ����ѕ�ѥ���=��٤�٥���ͭ���������ȁ�������)ѕ�ѥ�������ɤ����є�٤�����͕Ʉ������������ȁ���)ѥ��ٕɭ����������ѥͭЃ���ȁ�մ�) ��ѽٕȁ���ɭ�ȁ��ɭ��������ȁ�����ٕɅ���ɕȁ�) �������͠�ͽ����ȁ��ٕ�ѕɅЁ������م����ͅ��)��ѽ��ȁ��������ɔ��ɉ���٥����ȸ��Ёͭ���ȁ�����ѽ�)����х���Ё��ȁ���ȁ��ٕɅ���ɕȁ��Ё��Ʉ�ͅ����ɕ̈́�) �������͠��ȁ��Ё����������ѽ�Ё��ɽ�������)ѕ�ѥ�������ɥ����Ё���ȁ��ȁ���������؁�������)�����ѥ�����ѕȁ�������͕����ѕȁ���Ё��������)�����ͭ�ȸ�5�������ͅ�Ё���ͅ����ٕ���������)��ɱ�͵�ɭ������ͭձ���������������ɤ��չ������͕����ф)��ѕɱ���ɔ��ԁ�������ȁ���ͽ��ȁ���������ȸ�=�����̈́)�ɽ���͕ȁ������ȁ���� �������͠�����́ͅͽ�����)�����������ѱ�����Ȁ���Ā����Ё��ɣ��Ё٥�ѥ�Ё�����)���������Ё���ѥ�����