Cottover COTTOVER_18-19_JOOMAG - Page 23

GENOM ATT VÄLJA COTTOVER BIDRAR DU TILL ATT: MINSKA onödigt slöseri av jordens resurser genom att välja kläder med hög kvalitet som tål att användas om och om igen. BEKÄMPA fattigdom genom rättvis betalning till bomullsodlare. STÖTTA ekologiska bomullsodlare som valt att bruka sin jord utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel som riskerar att leda till övergödning. STÖTTA leverantörer som följer ILO:s kärnkonventioner och som valt bort många miljö- och hälsofarliga kemikalier i produktionen. SKAPA TRANSPERENS i produktionskedjan med vetskap om att alla aktörer årligen blir certifierade både för sitt miljöarbete och för sina arbetsvillkor. SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR för anställda i utvecklingsländer att förbättra sina levnadsvillkor. SÄKERSTÄLLA EN HÅLLBAR UTVECKLING DÄR DET GÖR STÖRST SKILLNAD. Cottover tillverkas i Bangladesh, där textilindustrin är mycket viktig då den sysselsätter 4 miljoner människor och står för 80 % av landets exportinkomster. I takt med att tillverkningen växer stiger BNP per capita, fattigdomen minskar och levnadsstandarden ökar. Att premiera de leverantörer som investerar i miljöanpassade metoder och bättre arbetsvillkor ger ringar på vattnet och incitament för fler leverantörer att göra samma sak. Kanske viktigast av allt: Du bidrar till att öka efterfrågan på kläder med hög kvalitet från en hållbar produktion. Ingen produkt är hållbar om ingen köper den. Det är först när konsumenter väljer hållbara produkter framför andra som vi tillsammans kan förändra textilbranschen på riktigt. Foto: Fairtrade Sverige