Cottover COTTOVER_18-19_JOOMAG - Page 22

WEAR YOUR STATEMENT

WEAR YOUR STATEMENT

Bakom ett klädesplagg finns en lång produktionskedja och många händer som varit involverade i processen . På Cottover har vi stor respekt för hantverket och ställer höga krav på hållbarhet i alla led , både ur miljömässiga och sociala perspektiv .
Du ska känna dig trygg i ditt val , därför har Cottover valt miljömärkningar som tillsammans täcker in både produkt och hela produktionskedjan inom hälsa , miljö , arbetsvillkor och kvalitet .
Användning
Försäljning
Råmaterial Transport
Rensning
CMT- Cut , Make & Trim
Spinneri
Färgning
Stickning
Kläder och klädkonsumtion är idag ett stort miljöproblem . En del av problemet ligger i själva tillverkningen samtidigt som miljöbelastningen ökar av andelen kläder som slängs i soporna . Genom medvetna val kan vi göra större skillnad än vad vi tror för att förändra ohållbara mönster .
WEAR YOUR STATEMENT Bakom ett klädesplagg finns en lång produktionskedja och många händer som varit involverade i processen. På Cottover har vi stor respekt för hantverket och ställer höga krav på hållbarhet i alla led, både ur miljömässiga och sociala perspektiv. Du ska känna dig trygg i ditt val, därför har Cottover valt miljömärkningar som tillsammans täcker in både produkt och hela produktionskedjan inom hälsa, miljö, arbetsvillkor och kvalitet. Användning Försäljning Råmaterial Transport CMT- Cut, Make & [B[ۚ[‘ۚ[”[\BXۚ[’0\0ۜ[][ۈ0YY]ܝZ[؛[K[[]؛[Y]Y\HڰH[\ۚ[[[]YYHZ[혙[\[[\][[[0\H0HܛK[HYY]H[[H휘H0휜H[Y0YH܈휈]휰H0[\Hp훜\