Cottover COTTOVER_18-19_JOOMAG_FI | Page 28

VALITSEMALLA COTTOVERIN: VÄHENNÄT maapallon luonnonvarojen tarpeetonta käyttöä valitsemalla laadukkaat ja kestävät tekstiilit. TORJUT puuvillan viljelijöiden köyhyyttä oikeudenmukaisella korvauksella. TUET ekologisen puuvillan viljelijöitä, jotka hyödyntävät maataan viljelyyn ilman torjunta-aineita ja kemikaaleja. TUET toimittajia, jotka noudattavat ILO:n keskeisiä sopimuksia ja jotka pidättyvät useista terveydelle ja ympäristölle haittaa aiheuttavista tuotantokemikaaleista. LUOT LÄPINÄKYVYYTTÄ tietäen kaikissa toimitus- ketjun vaiheissa olevien osanottajien olevan sertifioituja työoloista ja ympäristötyöstään. LUOT EDELLYTYKSIÄ, joita kehitysmaiden työntekijät tarvitsevat parantaakseen elinolojaan. TURVAA KESTÄVÄ KEHITYS JOLLA ON SUURI VAIKUTUS. COTTOVER tuotteet valmistetaan Bangladeshissa, jossa tekstiiliteollisuus työllistää neljä miljoonaa ihmistä. Se on merkittävä toimiala muodostaen 80% koko maan vientituloista. Tuotannon kasvattaessa BKT:tta asukasta kohden, vähenee köyhyys ja elinolot kasvavat. Valittaessa toimittajat jotka investoivat kestävän kehityksen mukaiseen tuotantoon ja parantavat työskentelyolosuhteita, voimme kannustaa muiden toimittajien tekevän samoin. Tärkein kaikista: Edistät kestävää kehitystä valitse- malla korkealaatuiset sertifioidut tuotteet. Yhdessä voimme muuttaa tekstiiliteollisuuden suuntaa.