Cottover COTTOVER_18-19_JOOMAG_FI | Page 24

MIKSI VALITA COTTOVER ?

Miksi vaatteet ovat ympäristöongelma ?
Vaatteiden ja tekstiilien tuotanto vaikuttaa ihmisiin ja ympäristöön . Useinmiten puuvilla-pelloilla käytetään haitallisia torjunta-aineita , jotka vaikuttavat suoraan ympärillä olevaan luontoon sekä ihmisiin . Merkittävin ympäristöhaitta tulee kuitenkin jälkikäsittelyprosesseista , kehruusta , kudonnasta ja värjäyksestä . Vaatteiden valmistukseen tarvitaan valtava määrä vettä ja energiaa . Lisäksi vaatteiden hävitys kasvattaa ympäristölle haitallista vaikutusta . Pelkästään Suomessa vuoden aikana hankittujen ja käytöstä poistettujen tekstiilien määrä on noin 13kg asukasta kohden . Tämä ei ole kestävän kehityksen mukaista .
Kuinka Cottover vaikuttaa kestävyyteen ?
Cottover tuotteet valmistetaan alusta alkaen kestävää kehitystä ajatellen . Puuvilla tulee Reilun kaupan ekologisilta puuvillan viljelijöiltä . Viljelyssä ei käytetä haitallisia kemikaaleja . Viljelät saavat korvausta Reilun kaupan säädösten mukaisesti . Koko tuotantoketjussa on vähennetty kemikaalien käyttöä . Vain tietyt väriaineet ja kemikaalit sallitaan jälkikäsittelyprosessissa Joutsenmerkin kriteerien mukaisesti . Kaikkien toimittajien on noudatettava YK : n työolosuhteita koskevia sopimuksia ja koko tuotanto on jäljitettävissä pellolta vaatteisiin . Oikeanlaisen tuotannon ja laadukkaan lopputuloksen avulla voimme vähentää luonnonvarojen tarpeetonta tuhlausta .
Ennen kaikkea me toimimme asiakkaidemme välityksellä . Valitessanne kestävän kehityksen tuotteen , voimme kilpailla tavanomaisten tuotteiden kanssa ja toimittajien kanssa edistäen paremmin kestävää kehitystä . Kuluttajien vaatimukset määrävät sen mitä on tarjolla . Kun valitset ekologisesti valmistetun tuotteen lisäät kestävien tuotteiden kysyntää markkinoilla . Tämä puolestaan kasvattaa kestävämpää tekstiiliteollisuutta pitkällä aikavälillä .
Reilu hinta
– nämä johtavat yleensä toimittajien korkeampiin kustannuksiin , jotka katetaan tuotteen hinnalla . Cottover tuotteiden korkea laatu ja hinnoittelu on hyvin oikeudenmukainen . Suurien tuotantomäärien ansiosta saamme pidettyä hintamme erittäin kilpailykysyisinä kestävän kehityksen ja ympäristömerkittyjen vaatteiden markkinoilla .
Valmistettu Bangladeshissa - kestävää ja oikeudenmukaista tuotantoa jossa sitä tarvitaan eniten .
Kestävän kehityksen haasteet ovat maailmanlaajuiset . Bangladesh on yksi maailman suurimmista vaatteiden ja tekstiilien tuotannon maista . Luodaksemme kestävämmän tekstiiliteollisuuden , on meidän keskityttävä niihin maihin missä valmistus tapahtuu . Cottover vahvistaa markkina-asemaansa toimittajiin , jotka ovat investoineet ympäristöystävällisiin menetelmiin ja parempiin työoloihin Bangladeshissa . Se myös kannustaa muita toimijoita tekemään saman asian . Maailmanmarkkinoiden suotuisan kehityksen ansiosta tekstiili- ja vaateteollisuus voisi työllistää 15 miljoonaa ihmistä 20 vuoden kuluessa . Jos nämä ennusteet pitävät paikkansa , Bangladeshistä voisi tulla keskituloinen maa vuoteen 2021 – erittäin tärkeä tavoite köyhyyden torjumisessa .
Kestävää kulutusta
Kulutus on kaupankäynnin edellytys ja se on myönteinen asia . Kaupankäynti on tärkeää taloudelle , sillä se luo työpaikkoja ja hyvinvointia . Lähes kaikki köyhyyden vähentyminen on tapahtunut maissa , jotka ovat integroituneita muuhun maailmaan kaupan ja kansainvälisten yritysten kautta . Useat maat jotka ovat päässeet köyhyydestä nykyajan teollisuuteen , ovat päässeet siihen tekstiiliteollisuuden avulla . YK : n kehitysohjelma ( UNDP ) on todennut , että tekstiili- ja vaatetusteollisuus on ainutlaatuinen asia maailmantaloudessa , koska sen avulla maat pystyvät kehittymään .
Hintavertailussa tulee ennenkaikkea tarkistaa ovatko vertailtavat tuotteet saman laatuisia . Tarkastele käytettyjä materiaaleja ja miten tuote on ommeltu . Millaiselta kangas tuntuu . Kestävä ja laadukas tuote pitää värinsä ja muotonsa kuukausienkin käytön jälkeen .
Ympäristömerkillä varustelluilla vaatteilla voi olla korkeammat valmistuskustannukset , mikä todella on luonnollista . Esimerkiksi Reilun kaupan puuvillan viljelijälle taataan maksu , joka kattaa tuotannon kustannukset ja bonuksen , jota käytetään paikallisen yhteisön hyväksi . Joutsen- ja GOTS – merkityt tuotteet vaativat kaikkia toimittajia huomioimaan esimerkiksi työolot , ympäristön prosessit sekä kemikaalit joita voidaan käyttää tuotannossa
MIKSI VALITA COTTOVER? Miksi vaatteet ovat ympäristöongelma? Vaatteiden ja tekstiilien tuotanto vaikuttaa ihmisiin ja ympäristöön. Useinmiten puuvilla-pelloilla käytetään haitallisia torjunta-aineita, jotka vaikuttavat suoraan ympärillä olevaan luontoon sekä ihmisiin. Merkittävin ympäristöhaitta tulee kuitenkin jälkikäsittelyprosesseista, kehruusta, kudonnasta ja värjäyksestä. Vaatteiden valmistukseen tarvitaan valtava määrä vettä ja energiaa. Lisäksi vaatteiden hävitys kasvattaa ympäristölle haitallista vaikutusta. Pelkästään Suomessa vuoden aikana hankittujen ja käytöstä poistettujen tekstiilien määrä on noin 13kg asukasta kohden. Tämä ei ole kestävän kehityksen mukaista. Kuinka Cottover vaikuttaa kestävyyteen? Cottover tuotteet valmistetaan alusta alkaen kestävää kehitystä ajatellen. Puuvilla tulee Reilun kaupan ekologisilta puuvillan viljelijöiltä. Viljelyssä ei käytetä haitallisia kemikaaleja. Viljelät saavat korvausta Reilun kaupan säädösten mukaisesti. Koko tuotantoketjussa on vähennetty kemikaalien käyttöä. Vain tietyt väriaineet ja kemikaalit sallitaan jälkikäsittelyprosessissa Joutsenmerkin kriteerien mukaisesti. Kaikkien toimittajien on noudatettava YK:n työolosuhteita koskevia sopimuksia ja koko tuotanto on jäljitettävissä pellolta vaatteisiin. Oikeanlaisen tuotannon ja laadukkaan lopputuloksen avulla voimme vähentää luonnonvarojen tarpeetonta tuhlausta. Ennen kaikkea me toimimme asiakkaidemme välityksellä. Valitessanne kestävän kehityksen tuotteen, voimme kilpailla tavanomaisten tuotteiden kanssa ja toimittajien kanssa edistäen paremmin kestävää kehitystä. Kuluttajien vaatimukset määrävät sen mitä on tarjolla. Kun valitset ekologisesti valmistetun tuotteen lisäät kestävien tuotteiden kysyntää markkinoilla. Tämä puolestaan kasvattaa kestävämpää tekstiiliteollisuutta pitkällä aikavälillä. Reilu hinta Hintavertailussa tulee ennenkaikkea tarkistaa ovatko vertailtavat tuotteet saman laatuisia. Tarkastele käytettyjä materiaaleja ja miten tuote on ommeltu. Millaiselta kangas tuntuu. Kestävä ja laadukas tuote pitää värinsä ja muotonsa kuukausienkin käytön jälkeen. Ympäristömerkillä varustelluilla vaatteilla voi olla korkeammat valmistuskustannukset, mikä todella on luonnollista. Esimerkiksi Reilun kaupan puuvillan viljelijälle taataan maksu, joka kattaa tuotannon kustannukset ja bonuksen, jota käytetään paikallisen yhteisön hyväksi. Joutsen- ���=QL��M��ɭ���Ё�ս�ѕ�Ёم�ѥمЁ�������)ѽ����х�����ս����������ͥ��ɭ��ͤ���ٽ��а����ɥ��ٸ)�ɽ͕�ͥЁ͕������������Ё���ф�ٽ���������������սх����̈́+�L���������хمЁ展�����ѽ����х�������ɭ�������)���х��խͥ������ѭ����ѕх����ս�ѕ������������) ��ѽٕȁ�ս�ѕ�������ɭ�������ԁ����������ѕ�ԁ�����٥�)����Ց���խ�������M��ɥ����սх�ѽ���ɥ�����ͥ��ф)ͅ�����������������х�����ɥ�����������������ͥ��)���������������͕��������ɥ��ٵ�ɭ���婕��م��ѕ����)��ɭ���������)Y�����ѕ��ԁ �������͡��̈́��������������)����Ց���խ���ф��սх�ѽ�����̈́�ͥ��)х�٥х������ѕ��)-��������������͕������ѕ�Ё�مЁ������������ե͕и) �������͠�����ͤ�������������ɥ����ф�م��ѕ�������)ѕ��ѥ�������սх���������ф��1ս���͕���������������)ѕ��ѥ���ѕ������Ց����������������ͭ���������������)�������������م������́х�����Ը� ��ѽٕȁم�٥�х�)��ɭ������͕����̈́�ѽ����х��������ѭ���مЁ��ٕ�ѽ�����)���ɥ������������ͥ�������ѕ�����������ɕ��������ٽ������) �������͡��̈́��M�����́������х���եф�ѽ������ф)ѕ�������ͅ�����ͥ����5���������ɭ����������ս�եͅ�)������͕����ͥ��ф�ѕ��ѥ��������م�ѕѕ�������́ٽ�ͤ���ٱ������(�ԁ����������������������ս�����ձՕ�̈́��)�́����)�����ѕ�Ё������Ё�������̈́�� �������͡�����ٽ�ͤ��ձ��)��ͭ��ձ�����������սѕ������ă�L��ɥ��������ɭ���хٽ�є)����呕��ѽɩյ�͕�̈́�)-���������ձ����ф)-ձ���́�����������幹�����������́���͔���)��ٹѕ������ͥ���-��������Ѥ������ɭ����х��Ց�����)ͥ����͔��ռ������������������٥�ٽ��ѥ���3���́������)����呕��������嵥�������х����չ�Ё����̈́����ѭ�)�مЁ��ѕ�ɽ��չ��ф���աո��������������������)���ͅ�������ѕ���ɥ���ѕ������ф��U͕�Ё���Ё��ѭ���م�)����͕�Ё����呕������兩���ѕ�������ѕ�����مЁ����͕��)ͥ�����ѕ��ѥ���ѕ������Ց�����ձ����e,鸁������ͽ������(�U9@�����ѽ�����а������ѕ��ѥ��������م�ѕ���ѕ�������́��)����ѱ���ե�����ͥ����������х��Ց��̈́����ͭ��͕����ձ��)���Ё�������Ё�����������