Cottover COTTOVER_18-19_JOOMAG_FI | Page 2

Cottover –malliston ympäristömerkit kattavat yhdessä koko tuotantoketjun ja tuotteet sekä osoittavat niiden täyttävän tietyt laatua, terveyttä, ympäristöä ja työoloja koskevat vaatimukset. Nämä sertifikaatit tarjoavat turvallisuutta sekä asiakkaillemme että meille. FAIRTRADE Made with Fairtrade Cotton Reilu kauppa on kansainvälinen merkintä, joka taistelee köyhyyttä vastaan. Reilun kaupan tuotteet voi tunnistaa puuvillavaatteista merkinnän avulla. Puuvillan vil- jelijöille taataan vähimmäishinta, joka kattaa puuvillan kestävän tuotannon kulut. Puuvilla viljelijä saa myös ylimääräisen palkkion, joka voidaan investoida koko yhteisön hyväksi esimerkiksi kouluihin, sairaaloihin tai kaivoihin. Reilulla kaupalla on myös kriteerit demokratiaan ja vaatii, että työntekijöillä on oikeus järjestäytyä. Lapsilla tulee olla mahdollisuus käydä koulua eikä työskennellä. Kaikki puuvilla tulee Reilu kauppa-sertifioiduilta tuottajilta. GOTS GOTS on kansainvälinen vaatteiden ja tekstiilien merkinnöistä vastaava organisaatio. GOTS aina käyttää orgaanisia puuvillaa ja polyesteri tulee olla kokonaan kierrätysma- teriaaleista valmistettu. Valmistuksessa ei saa käyttää terveyteen tai ympäristöön haitallisesti vaikuttavia kemikaaleja. GOTS:n avulla varmistetaan että ILO:n perussopimuksia noudatetaan ja että jäljitettävyys koko toimitusketjussa on nähtävissä. JOUTSENMERKKI Joutsenmerkki eli pohjoismainen ympäristömerkki on tunnetuin ympäristömerk- ki Suomessa. Joutsenmerkittyjen vaatteiden ympäristövaikutukset ovat alhaiset kaikissa tuotantovaiheissa - raaka-aineesta valmiiksi tuotteeksi. Vaarallisia kemikaaleja vältetään valmistuksen aikana. Joutsenmerkki tekee vaatimuksia työolojen parantamiseksi ILO:n perusyleissopimusten mukaisesti ja valvoo myös tiukasti laatuvaatimuksia. ÖKO-TEX ÖKO-TEX on kansainvälinen tekstiilien testaus- ja sertifiointi järjestelmä. Merkki takaa ettei valmis tuote sisällä haitta-aineita, jotka voivat aiheuttaa allergioita tai muita terveysongelmia. Saadakseen Ökö-tex -merkin tulee tuotteen läpäistä labo- ratoriotestit, jotka osoittavat ettei niistä löydy terveydelle haitallisia kemikaaleja. Testit tehdään riippumattomissa tutkimuslaitoksissa.