Cottover_2022_SV - Page 4

Fairtrade är en internationell märkning som certifierar bomullen i plaggen och bekämpar fattigdom hos bomullsodlare genom rättvis handel . Bomullsodlaren är garanterad ett minimipris som täcker kostnaden för en hållbar produktion . Cottover använder enbart Fairtrade-certifierad bomull .
Made with Fairtrade Cotton
Svanen ställer tuffa krav genom hela livscykeln och drivs på uppdrag av regeringen . Svanen certifierar produkten med hänsyn till miljöbelastning från råvara till användning . Svanen ställer krav på arbetsvillkor enligt ILO : s kärnkonvention .
GOTS är en internationell märkning av kläder och textil . I GOTS produkter används alltid ekologisk bomull och återvunnen polyester . GOTS ställer höga krav på material , kvalitet , miljö och sociala aspekter hos samtliga aktörer . GOTS ger dessutom garanti för full spårbarhet genom hela leverantörskedjan .
“ THE CLOTHES AGAINST YOUR SKIN DEFINES WHO YOU ARE AND BY CHOOSING PRODUCTS WITH CARE YOU CAN IMPACT ON LABOUR CONDITIONS FOR WORKERS
AND THE ENVIRONMENT . IT ´ S NOT ONLY OUR PRODUCTS
THAT MAKES A DIFFERENCE . WE ARE ALSO INVOLVED IN MANY
PROJECTS AIMED MAKING THE WORLD A BETTER PLACE ”
Oeko-Tex är en symbol som visar att slutprodukten inte innehåller skadliga kemikalier . Tester utförs endast av aukotoriserade och oberoende laboratorier . Oeko-Tex ger en garanti för att produkten möter upp kraven för REACH , EU : s kemikalielagstiftning .
4