Cottover_2022_SV - Page 26

MEDVETEN KONSUMTION

Det är bråttom om vi ska rädda världen och minska vår belastning på miljö och klimat . Vi måste kliva ur köp- och slängsamhället , välja rätt , använda rätt och bli bättre på att hushålla med jordens resurser .
Att välja Cottover med dess tredjepartscertifieringar är en del i att möta dessa stora utmaningar , vi ställer tuffa miljö- , hälso- och kvalitetskrav på produkterna och producenterna . Om vi vill skapa en hållbar textilindustri måste vi fokusera på de länder där tillverkningen faktiskt äger rum och förändra på plats , Producenterna som innehar licenserna ändrar sin produktion , gör om sina arbetsrutiner och byter ut ingredienser för att klara kraven .
Ju fler som ställer krav på certifierade produkter , desto fler fabriker och odlingar ställs om . Ditt val av kläder har global påverkan och dina köp kan göra skillnad . Med medveten konsumtion bidrar du för din och din nästkommandes framtid .
26