Cottover_2022_SV - Page 16

ALL VÅR BOMULL ÄR EKOLOGISK !

Ekologiskt syftar på odlingen av en gröda och innebär att odlingen sker i balans med naturen ( ekologi ) enligt internationellt överenskomna kriterier . När bomullen odlas utan att stressas fram med konstgödsel blir kvaliteten hög med långa , jämna och mjuka fibrer , i praktiken innebär ekologisk bomull tre saker :
1 . Inga kemikalier / bekämpningsmedel ! ( Endast manuell insekts- och ogräsbekämpning ) 2 . Inga kemiska konstgödsel 3 . Inga genmodifierade ( GMO ) grödor .
När bomullen ska fraktas till nästa leverantör i tillverkningskedjan kontaktas alltid ett kontrollorgan som utfärdar ett särskilt intyg . Det hälper oss att spåra bomullen genom tillverkningens alla steg och förvissar oss om att rätt bomull finns i slutprodukten .
16