Cottover_2022_SV_PRIS | Page 2

COTTOVER - PEOPLE & PLANET
Det du väljer att ha närmast kroppen har en avgörande betydelse för miljön och din hälsa , men också för andra människors hälsa och deras arbetsvillkor .
Cottover är certifierat med internationellt erkända certifieringar som garanterar ett aktivt arbete för bättre miljö , rättvis handel och bekämpning av fattigdom . Tredjepartscertifieringarna gör det enkelt för oss kunder att göra trygga val som belastar miljön så lite som möjligt .
Det är väldigt svårt för oss konsumenter att veta vad vi egentligen köper och hur en vara är tillverkad . Det kan till och med vara svårt för leverantören att veta hur hela tillverkningskedjan ser ut eftersom den ofta sker i så många steg . Till hjälp har vi tredjepartscertifieringar som erbjuder trovärdig vägledning för både tillverkare och konsument genom sina märkningar , detta innebär :
• Full spårbarhet från fiber till plagg . Alla steg och leverantörer i kedjan är dokumenterade .
• Granskning och verifiering för att säkerställa att kraven uppfylls , från en organisation som är frikopplad och helt oberoende från leverantören .
• Årliga kontrollbesök och inspektioner för att säkerställa att tillverkarna lever upp till kraven .
• Märkningar som är kända på marknaden och hjälper kunden att snabbt hitta hållbara produkter .
THE STATEMENT IS YOURS TO MAKE
2