Cottover 2020 Cottover_2020_FI - Page 5

Kolmannen osapuolen sertifioinnit Kuluttajan ja yrityksen on vaikea tietää mitä ostetaan ja miten tuote on valmistettu. Jopa tavarantoimittajilla saattaa olla vaikea tietää toimitusketjun kaikki vaiheet, koska ketju pitää sisällään useita eri yhteyksiä. Kolmannen osapuolen sertifioinnin ja merkinnän avulla sekä valmistajat että kuluttajat saavat luotettavan opastuksen. Kolmannen osapuolen sertifiointi tarkoittaa: • Toimitusketju on kokonaan dokumentoitu ja kaikki vaiheet sekä toimittajat kuidusta vaatteeksi ovat jäljitettävissä. • Riippumaton organisaatio tarkistaa että vaatimuksia noudatetaan. • Vuosittaiset auditoinnit ja tarkastukset turvaavat asetettujen standardien noudattamisen. • Tunnetut ympäristömerkit auttavat asiakasta löytämään kestävän tuotteen markkinoilta. 5