Cottover 2020 Cottover_2020_BE_Dutch - Page 21

Al het katoen dat voor Cottover wordt gebruikt, is biologisch. Organisch betekent de groei van een gewas, in dit geval katoen dat een natuurlijke vezel is. Organisch betekent groei in harmonie met de natuur volgens internationaal overeengekomen criteria. Wanneer het katoen zonder stress van chemische meststoffen wordt gekweekt, ontwikkelt het een hoge kwaliteit met lange, gladde en zachte vezels, praktisch gezien betekent organisch katoen de volgende drie dingen; 1. Geen synthetische pesticiden tegen insecten en schimmels, alleen fysieke onkruidbestrijding 2. Geen chemische meststoffen 3. Geen genetisch gemodificeerd gewassen (GMO) Terwijl het katoen van productieketen naar een andere productieketen beweegt, worden transactiecertificaten uitgegeven door een certificatie-instelling telkens wanneer het wordt vervoerd. De transactiecertificaten maken het mogelijk om de katoenvezels te volgen tijdens overdrachten tussen alle onderaannemers en de echtheid van het eindproduct te certificeren. 21