Clique Spring/Summer 2023 | Page 4

MVO en duurzaamheid

Door onze wereldwijde activiteiten hebben we samen de mogelijkheid om een verschil te maken . New Wave Group werkt aan sociale en ecologische duurzaamheid die bijdraagt aan wereldwijd overeengekomen doelen voor duurzame ontwikkeling . Als klant van New Wave Textiles ondersteunt u dit werk . Wij denken dat duurzame oplossingen de betrokkenheid van veel verschillende belanghebbenden vereist , zowel bedrijven als internationale gemeenschappen en organisaties . Hieronder staan een aantal van deze initiatieven en netwerken waarmee we samenwerken . Leest u voor meer info over onze MVO werkwijze en duurzaamheid in het jaarlijkse NWG duurzaamheidsrapport .
AMFORI BSCI ( BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE ) Amfori BSCI is een initiatief voor bedrijven die zich inzetten om de arbeidsomstandigheden in de wereldwijde toeleveringsketen te verbeteren . De amfori BSCI Gedragscode stelt eisen aan minimumloon , werktijden , het verbod op kinderarbeid en verschillende andere belangrijke criteria .
BRAND- EN GEBOUWVEILIGHEIDS AKKOORD BANGLADESH Het akkoord is een bindende overeenkomst die bedoeld is om de branden gebouwveiligheid voor de textielindustrie in Bangladesh te verbeteren . Het akkoord omvat inspecties , brandveiligheidstrainingen en effectieve saneringen en renovaties .
TEXTILE EXCHANGE Textile Exchange is een internationale non-profit organisatie die zich inzet voor verantwoorde uitbreiding van de textielindustrie en de biologische katoenproductie .
CLEAN SHIPPING INDEX De Clean Shipping Index wil de rederijen stimuleren om schonere schepen te gebruiken door de best presterende schepen te rangschikken . Inkopers van transport kunnen de Clean Shipping Index gebruiken om hun ecologische voetafdruk te berekenen en te minimaliseren .
��������� ����
STANDARD 100 BY OEKO-TEX ® Oeko-Tex is een van ’ s werelds bekendste labels voor textiel dat is getest op schadelijke stoffen . Het merendeel van onze producten is gecertificeerd volgens de Standard 100 door Oeko-Tex ®, wat garandeert dat elk onderdeel van het product is getest op schadelijke stoffen en dus onschadelijk is voor de menselijke gezondheid .
SWEDISH CHEMICALS GROUP De Chemicals Group wordt georganiseerd door RISE IVF , een wereldwijd toonaangevende onderzoeksgroep met een sleutelrol in het Zweedse innovatiesysteem . In dit netwerk ontvangen we de meest actuele informatie over chemische wetgevingen en ontwikkelingen .