Clique Retail_2023_Joomag | Page 2

Hållbarhet

Vi har möjligheter att göra skillnad genom våra globala verksamheter . New Wave Group arbetar med social och miljömässig hållbarhet som bidrar till globalt överenskomna mål för en hållbar utveckling . Som vår kund , stöder du detta arbete . Vi tror att hållbara lösningar kräver involvering av många olika intressenter – företag såväl som internationella sammanslutningar och organisationer . Nedan följer några av de initiativ och nätverk vi arbetar med . Om du vill lära dig mer om hur vi arbetar med CSR och hållbarhet , besök www . nwg . se / csr och ladda ner vår hållbarhetsrapport .
Amfori BSCI ( Business Social Compliance Initiative ) Amfori BSCI är ett initiativ för företag som vill förbättra arbetsförhållandena I den globala leveranskedjan . Amfori BSCI ’ s uppförandekod har krav på minimilön , arbetstid , förbud mot barnarbete och flera andra viktiga kriterier .
Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh Ackordet är ett bindande avtal som syftar till att förbättra brand- och byggsäkerheten för textilindustrin i Bangladesh . Avtalet innehåller inspektioner , utbildning i brandsäkerhet samt effektiv sanering och renovering .
Textile Exchange Textile Exchange är en internationell ideell organisation som arbetar för en ansvarfull expansion av textilindustrin och den ekologiska bomullsproduktionen .
Clean Shipping Index The Clean Shipping Index syftar till att påverka rederierna att använda renare fartyg genom att rangordna de mest högpresterande fartygen . Transportköpare kan använda Clean Shipping Index för att beräkna och minimera deras miljöpåverkan .
The Swedish Chemicals Group Kemikaliegruppen arrangeras av RISE IVF , en världsledande forskargrupp med en nyckelroll I det svenska innovationssystemet . I detta nätverk får vi den mest uppdaterade informationen om kemikalielagstiftning och utveckling
SE 14-218 Swerea IVF
Tested for harmful substances . www . oeko-tex . com / standard100
Standard 100 by Oeko-Tex ® Oeko-Tex är en av världens mest kända etiketter för textilier testade för skadliga ämnen . Majoriteten av våra produkter är certifierade enligt Standard 100 av Oeko-Tex ®, vilket garanterar att alla komponenter har testats för skadliga ämnen och därmed är ofarliga för människors hälsa .