"CC" NGO's Newsletters July_Newsletter_Arm

Տեղեկագիր

ամսական

Հուլիս 2018

«Քաղաքացիական գիտակցություն» ազատական հասարակական կազմակերպություն

Սիրելի՛ ընթերցող,

Տեղեկագրի այս համարում ամփոփել ենք հուլիս ամսվա ընթացքում կազմա-կերպության ծավալած գործունեությունը և սիրով քեզ ենք ներկայացնում կատարված աշխատանքներն ու դրանց արդյունքները:

Շարունակե՛ք հետևել մեր գործունեությանը

Միացե՛ք մեր մեծ թիմին