Carta presentació Setembre 2020

Consorci de l’Auditori i l’Orquestra Lepant, 150 08013 BARCELONA Tel. 93 247 93 00 Fax 93 247 93 01 e-mail: [email protected] http://www.auditori.cat El Consorci de l’Auditori i l’Orquestra de Barcelona donant compliment a la normativa vigent només acceptarà la tramesa de factures electròniques dels seus proveïdors a partir de l’1 d’octubre de 2020. [La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic] Per a la creació i enviament de les factures electròniques hi ha diferents opcions: • Les aplicacions gratuïtes FACTURAE desenvolupada pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i l’aplicació b2bROUTER. Aquestes plataformes permeten la creació i enviament gratuït de factures electròniques a Administracions Públiques però requereix de signatura electrònica reconeguda. https://www.facturae.gob.es https://www.b2brouter.net/es/ • La solució gratuïta PIMEFACTURA, desenvolupada i mantinguda per PIMEC, que permetrà la creació i enviament de les factures electròniques sense necessitar una signatura electrònica reconeguda. https://www.pimefactura.net/ • Enviar les factures electròniques generades prèviament amb qualsevol altre programa o plataforma de pagament a través de la bústia de factures electròniques e.Fact del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (CAOC) https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=7 Per a la correcta tramitació d’una factura electrònica mitjançant aquestes plataformes cal informar sempre de les següents dades: → Identificació: Codi DIR3 A09006492 CIF Q5856358F Nota important: En totes les factures electròniques s’ha de fer constar: • Número d’expedient • Número de la comanda