Brusletto-jakt, fiske, friluft-katalog-20x20_26 aug_low - Page 6

TIDSLINJE
1861 Oppfinneren , foregangsmannen og industribyggeren Rognald Brusletto blir født .
1880 Rognald starter han på bar bakke med produksjon av spinnerokker .
1896 Selskapet Brusletto ANS opprettes og utvikler den første maskinhammeren som mekaniserte ljåsmedarbeidet .
1896 - 1912 Bedriften utvikler seg og stadig nye ansatte kommer til .
1888 Rognald kjøper Aslaughaugen hvor han lager dreierhus og driver rokke- og gårdsarbeid .
1912 Ny teknikk med vending av ljåen i finpussen . Dette gir Brusletto et forsprang på konkurrentene .
1890 Rognald overtar slektsgården Brusletto . Får nytt dreierhus og vannkraft . Starter hjulproduksjon og smir knivblader for lokale knivmakere .
1917 Et dambrudd med massiv flom rammer fabrikken . Bedriften starter opp igjen etter dette , som AS R . Brusletto & Sønner .