Brusletto-jakt, fiske, friluft-katalog-20x20_26 aug_low - Page 5

5

R IVET UT

OM BRUSLETTO Brusletto & Co AS ble etablert i 1896 av håndverkeren og industribyggeren Rognald Brusletto da han startet opp som kniv- og ljåsmed . Historien om malmbryting på Hardangervidda og handverksmessig produksjon av sigder , ljåer , økser og sverd rundt Geilo startet allerede for 1500 år siden . Da Rognald tegnet og utviklet maskinhammeren basert på vannkraft , åpnet han for en teknisk utvikling som skulle sette sitt preg på bedriften og lokalsamfunnet i flere generasjoner . Brusletto representerer tradisjon , utvikling og kvalitet siden 1896 .
VÅRE KNIVER Bak hver eneste kniv ligger det i gjennomsnitt 50 arbeidsoperasjoner utført for hånd . Det gjør at ingen kniver er helt identiske , men alle representerer den samme gode Bruslettokvaliteten . Alle våre kniver har stål av høyverdig knivstål , behandlet , stanset ut og herdet til den optimale hardheten . Knivene skal holde lenge på skarpheten og ikke skal være vanskelig å sette opp igjen når det trengs .
Vi bruker forskjellige tresorter i våre skaft . De mest brukte er masurbjørk , bjørk , oliventre , nøttetre og rotnøtt . Våre trematerialer kommer fra forskjellige steder og er ikke utrydningstruet .