Bruisen, Brouwen, Binden - handboek voor lokale community builders | Page 10

colofon Tekst Heleen van Praag Eindredactie Miranda van Elswijk Foto’s van o.a.: Dennis van Duijn - Okijk.nl Donny Thieme Eva Kosto Heleen van Praag iOpener - hedwigschipperheijn.nl Maaike Hoonhout Martin Hogeboom Peterpaul Kloosterman MEER LEZEN?  Het complete handboek Bruisen, Brouwen, Binden! bestaat uit 120 pagina’s.  Het handboek is vanaf 13 april 2016 voor € 20,- online te bestellen via bruispunt.nl. Voorzijde Kunstwerk van Pien Siegert Grafisch ontwerp 3MegaWatt ontwerp BNO 3megawatt.nl Druk Printsupport4u, Meppel Uitgeverij Gouden Initiatieven ISBN/EAN 978-90-825176-0-6 NUR: 740 ©2016 Heleen van Praag Alle rechten voorbehouden De inhoud van dit boek mag niet worden vermenigvuldigd, in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de uitgever. Al het mogelijke is gedaan om de rechthebbenden van beeld te achterhalen. Indien u meent over auteursrechten te beschikken van in dit boek gebruikt beeld, kunt u contact opnemen met de uitgever Gouden Initiatieven.