Brstje Brstje 2023/24

BRSTJE

OSNOVNA ŠOLA MARTINA KONŠAKA

Šol. leto 2023/24

Učenci proti učiteljem

Literarni kotiček

Naši najmlajši so polni idej

Razredna stopnja

ustvarja

Revialna tekma

Foto reportaža: Predaja ključa

Fiktivni intervju:

Anton Aškerc

The English Corner

Ustvarjalni tabor bolhe