Brochures E-book Kind en Gezin | Page 5

Veilig verder ontwikkelen Of de ontwikkelingsachterstand ‘in te halen’ is, weten we niet. Jouw kind krijgt bij ons alle ruimte en tijd om zichzelf verder te ontwikkelen. Het orthopedagogisch dagcentrum is een beschermde leeromgeving. Er zijn speciaal aangepaste ruimtes en een grote tuin waarin veilig gespeeld kan worden. Een team van deskundigen, zoals logopedisten en fysiotherapeuten, houdt jouw kindje goed in de gaten. Steeds wanneer de situatie verandert, passen we de begeleiding aan. Zo werken we toe naar de doelen die we samen hebben afgesproken. En zetten we stapjes. Hoe klein deze soms ook zijn. Kan mijn kind naar de basisschool? Iedere ouder krijgt van de gemeente een inschrijfformulier voor de basisschool toegestuurd. Vaak al wanneer jouw kind pas 2 jaar oud is. Als jouw kind zich op een trager tempo ontwikkelt, kan deze oproep erg confronterend zijn. Het is belangrijk om te weten dat je nog niets met deze brief hoeft te doen. Negeer hem maar. “Gijs leefde bij Prisma helemaal op, dat was ergens anders nooit gelukt. Hij staat nu op de wachtlijst voor een normale school. Als Prisma aangeeft dat hij er klaar voor is, mag hij gaan. En als het niet gebeurt… dan is het ook goed.” - Arent, vader van Gijs “Natuurlijk wil je niet dat jouw kind anders is, maar je kunt de ontwikkeling niet afdwingen. Laat daarom los wat de buitenwereld vindt en kijk met een open blik naar de situatie. Als je jouw kind ziet opbloeien, geeft dat ontzettend veel positieve energie.” - Arent, vader van Gijs Lees het hele verhaal > Wanneer jouw kind zorg bij Prisma krijgt, kijken wij steeds opnieuw naar wat het beste voor hem is. Als hij kan doorstromen naar een vorm van onderwijs, dan spreken we daar al ruim van tevoren over. En bereiden we hem voor. Maar is hij nog niet zo ver, dan zijn we ook eerlijk. Als de basisschool niet mogelijk is Ook als jouw kind niet naar regulier onderwijs kan, betekent dit niet dat het een stap terug doet. We gaan altijd door met de ontwikkeling. Jouw input is daarbij belangrijk. Welke ontwikkeling zou jij graag zien? Samen bespreken we wat de doelen worden. En gaan we gericht aan de slag. We leren je blij te zijn met ontwikkelingen, hoe klein ook. 8 9