BNL3-2020 | Page 2

2 | BNL | Oktober 2020 | INHOUD

IN DIT NUMMER 18

20

# doorbouwenaanNederland
PRINSJESDAG 2020
“ Zin voor zin zitten strepen ”
BOUKJE PENNINGS

32 36

Een vinger aan de bouwende pols
INNOVATIE
“ Van de één op de andere dag zit je thuis ”
MARK VAN DER STOK
Omslag : Rotterdam | Foto : René van den Burg
BNL is het verenigings magazine van Bouwend Nederland . In het magazine is informatie te vinden over activiteiten van de vereniging , ontwikkelingen in de sector en onderwerpen die van belang zijn voor de bedrijfsvoering van de leden . De inhoud geeft invulling aan de missie van de vereniging , namelijk het binden , boeien en verenigen van de leden .
Wilt u reageren ? Stuur een mail aan : a . nieuwenhuis @ bouwendnederland . nl .