BNL 2019-Special Veiligheid | Page 36

Life Saving Rules Bouw en Infra Ik accepteer alleen een veilige werkplek • Ik begin altijd goed geïnstrueerd aan mijn opdracht. • Ik voer altijd een LMRA uit voor ik begin te werken. • Ik draag altijd de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen. • Ik werk alleen met veilig en aantoonbaar gekeurde arbeidsmiddelen. Ik werk veilig of ik werk niet • Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen en andermans veiligheid. • Ik accepteer alleen werkzaamheden die ik kan en mag uitvoeren. Ik onderneem actie bij onveilige situaties • Ik spreek mijn collega’s aan bij onveilige situaties. • Ik meld onveilige situaties bij mijn leidinggevende. • Ik waardeer het als mijn collega’s mij op onveilige situaties wijzen. Alcohol en drugs zijn uit den boze op de bouwplaats • Ik gebruik nooit alcohol en drugs op de werkplaats. • Ik meld gebruik van medicatie. Met de campagne 'Bewust Veilig, Iedere Dag' helpen wij u veiligheid beter op de kaart te zetten. Om een open cultuur te creëren. Een cultuur waarin er ruimte is om incidenten te melden, situaties bespreekbaar te maken en van elkaar te leren. Bestel op onze website alles wat u nodig heeft om uw interne campagne te starten. bewustveiligiederedag.nl