BNL 2019-Special Veiligheid | Page 14

14 | BNL | APRIL 2019 | SPECIAL VEILIGHEID Tekst | Jan Willem Kommer SPECIAL VEILIGHEID | APRIL 2019 | BNL | 15 Foto | Anke Bot DE GAMECHANGERS ZIJN AAN DE BAL EN HET DOEL IS DUIDELIJK Het lerend vermogen moet beter en het moet glashelder zijn wie de regie en eindverant- woordelijkheid voor veiligheid in handen heeft. De sector weet wat het te doen staat na de aanbevelingen van de Onderzoeksraad. Ingestorte parkeergarages, ministeries met DRAAGVLAK OP ALLE NIVEAUS SNEL, MAAR OOK ZORGVULDIG wagen met veiligheid als ze daar de kosten mee onbetrouwbare vloeren, twintig dodelijke Samen met VNconstructeurs en Koninklijke Die werkgroepen moeten zich buigen over het kunnen drukken. Dat moeten we absoluut zien te ongevallen in één jaar; het is duidelijk dat er iets NLingenieurs organiseerde Bouwend Nederland verbeteren van het lerend vermogen van de bouw, voorkomen. Daarom zeggen we: opnemen in de schort aan de veiligheid in en om de bouw. En november vorig jaar de werkconferentie het bewaken van de constructieve veiligheid en Algemene Voorwaarden is prima, maar zorg óók dat dat anders moet. Dat is makkelijker gezegd ‘Constructieve veiligheid in de bouw verdient het beleggen van regie óp en verantwoordelijkheid voor een wettelijke borging waarbij een minimum dan gedaan want er zijn veel verschillende visies, meer’. Breed samengestelde groepen spraken vóór veiligheid bij één onafhankelijke partij. Een van veiligheid aan alle bouwvakkers en anderen agenda’s en belangen. “Daarom is het zo enorm daar over knelpunten en oplossingsrichtingen. pittige opgave want visies op oplossingen lopen belangrijk dat we met een aantal grote partijen Dat leverde een actieagenda op én een groep uiteen. Zo ziet Bouwend Nederland bij voorkeur gezamenlijk hebben uitgesproken dat het zo enthousiaste kandidaten voor werkgroepen die dat afspraken over veiligheid wettelijk worden niet langer kan, dat er nu écht en snél iets moet met verbetering van met name de constructieve verankerd. Andere partijen beperken dat liefst tot gebeuren om een einde te maken aan onveilige veiligheid aan de slag willen. “Heel belangrijk en opname in de Algemene Voorwaarden, omdat situaties”, zegt Fries Heinis, directeur Bouwend waardevol, die input vanuit het werkveld”, vindt wetgeving een tijdrovend traject is. Heinis: “Daar Nederland. Heinis dit bottom-up traject. “Maar tegelijkertijd zijn we het wel mee eens en we erkennen de is ook draagvlak in de top nodig. Op bestuurlijk urgentie, maar we willen voorkomen dat veiligheid SECTORBREDE BLIK niveau willen stakeholders tot een gezamenlijke in de concurrentiesfeer terecht kan komen. En De eerste stappen waren al gezet door Bouwend visie op de verbetering van veiligheid in de bouw dat risico heb je als afspraken te vrijblijvend zijn. Nederland met de start van het meerjaren­ komen. Vervolgens hoeft de overheid de bal alleen Bij grote partijen zoals die aan het Topoverleg programma Veiligheid in maart 2018. Maar dit nog maar in te koppen.” deelnemen zal zo’n afspraak voldoende zijn maar er zijn nu eenmaal ook cowboys die afspraken programma heeft een flinke impuls gekregen door het rapport van de Onderzoeksraad voor VEEL PARTIJEN, ÉÉN DUIDELIJKE STRUCTUUR Veiligheid na het instorten van de parkeergarage Inmiddels zijn er na het rapport vanuit diverse in Eindhoven. Dit keer heeft de Onderzoeksraad partijen flink wat bestuurlijke overleggen breder gekeken dan alleen het specifieke incident; geïnitieerd. “Het kenmerkt de bereidwilligheid van de gang van zaken in de bouwsector als geheel partijen om de veiligheid in de bouw voor eens en is onder de loep genomen. Daarbij zijn een aantal voor altijd goed te regelen”, zegt Heinis. “En het is aanbevelingen rechtstreeks aan diverse private begrijpelijk dat er snel van alles in gang is gezet; partijen gericht; waaronder Bouwend Nederland. de Onderzoeksraad wil in oktober van partijen horen wat ze hebben gedaan met de aanbe­ "Dit keer is de bal bij partijen gelegd die wél het verschil kunnen maken; de ‘gamechangers'" Fries Heinis Duidelijk is dat de Onderzoeksraad glasheldere velingen.” Het maakt ook goed duidelijk waarom afspraken wil binnen de bouw zodat er geen het lastig is om dit even snel te regelen. Er zijn twijfel over kan bestaan wie eindverantwoordelijk veel partijen en iedereen heeft zo zijn ideeën is voor de veiligheid en daar de regie op voert. over de aanpak. “Daarom is het cruciaal dat we Opvallend genoeg schreef de Onderzoeksraad al heel snel én met z’n allen tot één structuur na ‘Eindhoven’ de overheid niet aan. “De raad zijn gekomen”, weet Heinis. “Het Topoverleg, een zegt daar zelf over dat dat in het verleden wel overlegstructuur tussen Bouwend Nederland en gebeurde maar niet het gewenste resultaat het Opdrachtgeversforum, is speciaal voor dit opleverde; en dat daarom dit keer de bal bij onderwerp aangevuld met de Governance Code partijen is gelegd die in hun ogen wél het verschil en VNconstructeurs en voert de regie. Daaronder kunnen maken; de ‘gamechangers’”, aldus Heinis. stuurt een denkgroep diverse werkgroepen aan.” Een prachtige pluim van de Onderzoeksraad, én een niet te negeren ‘call to action’ voor Bouwend Nederland, het Opdrachtgeversforum in de Bouw, de Governance Code Veiligheid in de Bouw en VNconstructeurs. niet zo serieus nemen en best een gokje willen op de bouwplaats gegarandeerd wordt.” • 0 Ambitie: nul doden in de bouw en infra per jaar Meer informatie Contactpersoon Paul Schumacher Programmamanager Veiligheid [email protected] Parkeergarage Eindhoven Airport