BNL 2019-Special Veiligheid | Page 30

30 | BNL | APRIL 2019 | SPECIAL VEILIGHEID Tekst  | Hans Smit Foto | René van den Burg "RICHTLIJN BOUW- EN SLOOPVEILIGHEID VOORAL PRAKTISCH INSTRUMENT" VEILIGHEID DIRECT BUITEN BOUWHEKKEN KAN DRASTISCH BETER STA PPE NPLA N PRA KT ISCH WE R KE N goed beeld van hoe praktisch de richtlijn werkt. (Met dank aan Vincent Hilhorst van gemeente Den Haag) 2 In de praktijk zijn er echter tientallen risicofactoren te bebouwing. Als door een wonder vielen er geen slachtoffers, vinden, die gevaar voor de omgeving van een bouwplaats maar “hoe logisch was het niet geweest om de omliggende kunnen opleveren. Bij hoogbouw op een compacte locatie woningen voor die paar uur te ontruimen,” zegt Wico Anker­ ontstaat veel hijswerk met het risico dat er iets buiten de smit. Hij is directeur van de Vereniging Bouw- en Woning­ hekken terechtkomt. Maar ook de belasting van aan- en toezicht Nederland. Hierin zijn vrijwel alle BWT-afdelingen afvoerwegen, overlast door lawaai en trillingen of het van gemeenten en instanties verenigd. BWT Nederland nam afsluiten van doorgaande verkeerswegen leveren allemaal de handschoen van de Onderzoeksraad op en komt nu met risico’s op. Ankersmit: “Het maakt nogal uit of je woningen de Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid die uiteindelijk in het in een weiland of hoogbouw in de Kalverstraat bouwt. Of Bouwbesluit een wettelijke status zal krijgen. dat er iets van 5 of 50 kilo uit een kraan valt. Per locatie DRAMATISCH Ankersmit begon met een inventarisatie van hoe de veiligheid nu direct buiten de bouwhekken is geregeld. 4 5 HOBBEL “Slecht dus,” luidt het antwoord: “Op de bouwplaats De Richtlijn is bedoeld voor zowel de opdrachtgever, de gelden Arbo-regels, maar direct buiten de hekken heeft architect, de bouwkundige als de uitvoerende aannemer. de ene gemeente wel een vergunningenbeleid, maar de Per 1 juli 2019 wordt via het Bouwbesluit hoofdstuk 6.2 andere niet. Gemeenten kunnen per bouwproject een van de Richtlijn van kracht. Hiermee kan de bouwveiligheids­ Bouwveiligheidsplan eisen, maar in de praktijk wordt deze zone worden vastgesteld. bevoegdheid nauwelijks gebruikt. Opdrachtgevers, maar ook architecten zijn niet verplicht de veiligheid buiten de Toch is er nog wel een hobbel te nemen. Wat nog mist is het bouwplaats al mee te nemen in hun plannen. Het is inder­ afwegingskader, waarmee een vergunningaanvrager en de daad dramatisch.” gemeente de veiligheid buiten de bouwhekken beoordeeld. 6 king eschik st e ter b ient dit eer d t e m d n n e a e d over niet, szone r? Zo iligheid drachtgeve e v w u de op de bo Komt ruimte door e ld e . t ges orden ld te w gerege ) of x 5 kg n (ma worden e ll u p nde s nstructies e valle co or klein ifel en hulp atregelen. o d o ic lu is r t ma e r n is va nen m pende sprake spullen kun ergen ingrij r e f o e st n v Stel va jecten. Klein e materiale nd e ob e r ll e a t v o r g tere st. Gro opgelo moet er dus een risicoanalyse worden gemaakt en die hebben we nu ontwikkeld.” orden kan w racht, n b la e p g s n heid ld zij in bee re een veilig ’s o ic u is e r ced ecifiek gunningpro et worden. jectsp r o Nu pro f er in de ve gevraagd m o g a ld z a e a G p be oegd et Bev door h e hoogt van de veilig- is s a ouw Op b htlijn. je de B ven. de Ric epaal ge b n e ) a b e v t g g 6 a dstuk ak hoo zich niet m f a o h o s h ij nu op eitelijk de h rin publiek Focus (f aa object t zone w e van h s. Dit is een e on heidsz 3 RISICO’S 2016. Een compleet brugdek stortte op naastgelegen 1 n/ mente l/docu focus op .n o f in bwt eid en en. tlijn via r veiligh e Rich w-en-sloop kunt uitvoe d d a lo Down ichtllijn-bou icoanalyse e ris /9/r ar je d 2018 k 5 wa u t s d f hoo Aan de hand van nevenstaand stappenplan ontstaat een Het is ronduit slecht gesteld met de veiligheid rondom bouwprojecten. De Onderzoeksraad voor Veiligheid kwam met deze kritiek na een aantal dramatische (hijs)incidenten. De Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland komt daarom nu met een Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid. Daarmee worden duidelijke regels gesteld ten behoeve van veiligheid naast de bouwplaats die bij elke gemeente worden toegepast. Iedereen kent nog het incident in Alphen aan de Rijn in 31 SPECIAL VEILIGHEID | APRIL 2019 | BNL | paal en. Be plaats sgebied. s lo e hij eilig en het iting v ontslu de hijszone e k ie t l e logis ject. Bepaa g en d b ituerin te hijsen o s e d n e a d v n e is v s e l op ba maatg Bepaa ing van het t e de afm n uwdele Bouwend Nederland en de Vereniging BWT willen dat deze risicoanalyse die al deel uit maakt van de Richtlijn, ook in bo rondse nderg o n e . v bo nodig one uit gelen heidsz de maatre ig il e v n bouw nvulle van de dan zijn aa , jectie o n r e p k a e d e d Komt ggend el omli dan w de wetgeving wordt opgenomen, maar de minister vreest onnodige kosten en bureaucratie. Ankersmit: “Daar moeten we nog verder over praten, maar met de huidige aanpassing 7 van het Bouwbesluit kan het al een stuk veiliger worden.” • Contactpersoon Reina Uittenbogaard Adviseur Veiligheid [email protected] cten. e obje Meer informatie egkaa t het w end an vall tsen v 8 ij Hou b g van htin de inric het bo u g me rekenin in e r r e wt