BNL 2019-Special Veiligheid | Page 26

26 | BNL | APRIL 2019 | SPECIAL VEILIGHEID Tekst | Dyantha van Rooij - Desloover “Veiligheid heeft veel Veiligheid is een topprioriteit in de bouwsector. Beginnen bij de bron Jurgen van de Ven en Bart van de Loo onder- Cultuur veranderen, daar is een lange adem voor schrijven deze prioriteit volledig. “Je werkt nodig. Beiden weten dat daar minstens een veilig, of je werkt niet.” Maar ze zijn er ook generatie overheen gaat. “Maar dat betekent van overtuigd dat er een cultuuromslag en niet dat we met z’n allen moeten gaan zitten een verandering in houding en gedrag nodig afwachten! We moeten bij de bron beginnen en is. Daarom zetten zij nu een mbo-module inzetten op bewustwording, op kennis en op Niet alleen kennis, juist gedrag op. “Zodat veilig werken bij de instromende bekwaamheid, zodat jonge jongens en meiden Tot slot volgt de introductiemodule, waar wordt jongeren de standaard is.” veiligheid in hun DNA hebben zitten. Dat zij ingezet op kennis én gedrag. De leerling krijgt aandacht gekregen, nu de veiligheidscultuur nog.” hun ervaren collega’s durven aan te spreken op maandelijks opdrachten, die ook op de bouw- Van de Ven en Van de Loo zijn beiden lid van de onveilig handelen. En ze niet meegaan in stoer, plaats uitgevoerd moeten worden. Zo leert hij/zij Taskforce Veiligheid & Arbeidsomstandigheden, roekeloos gedrag en het negeren van regels”, over hulpmiddelen, regels en risicovolle situaties. omdat zij allebei intrinsiek gemotiveerd zijn om de vertelt Van de Ven. Onderwerpen worden niet per sector aangeboden, veiligheid in de bouw- en infrasector te vergroten. maar integraal. Bijvoorbeeld ‘valgevaar’ of ‘bloot- Van de Ven is hoofd productie bij Huybregts Relou Onderwijsmodule in Son en Breugel, Van de Loo is directeur van de Daarom hebben Van de Loo en Van de Ven, een app met korte, actieve inleidingen. Er wordt Materieeldienst MDB, onderdeel van TBI Holdings samen met de Taskforce, Concreet Onderwijs­ zo ingezet op microlearning en passende lesstof BV. Beiden hebben de nodige sporen verdiend in producten, Bouwmensen en Aboma, het initiatief voor het puberbrein van nu. de bouwwereld. genomen voor een onderwijsmodule op het mbo. stelling aan stof’. Dit alles wordt ondersteund via Momenteel wordt gewerkt aan de invulling van Dodelijk ongeval voorkomen die module voor de BOL- en BBL-opleidingen van Na het afronden van de module blijft de kracht En beiden hebben in het verleden met de gevolgen roc’s en bouwopleiders. De module wordt vanaf van herhaling gelden. Het belang van campagnes van onveilig werken te maken gehad. Van de schooljaar 2019-2020 onderdeel van de Digitale als ‘Bewust Veilig, Iedere Dag’ onderschrijven Van Ven: “Ik heb situaties meegemaakt waarbij we Trajectmap. Alle leerlingen die een opleiding de Ven en Van de Loo dan ook. “Veiligheid moet gezamen­lijk bij iemand thuis moesten gaan starten in de bouw en infra hebben toegang tot een vanzelfsprekendheid zijn. Dus; ik werk veilig, vertellen dat er iets voorgevallen was op de zo’n map, net als hun leermeesters, docenten en of ik werk niet. Met de onderwijsmodule dragen bouwplaats. Laten we hopen dat dat nooit meer werkgevers die de voortgang kunnen volgen. we bij aan de veiligheid in de gehele keten. Als Wie gaat het thuis vertellen? voorkomt, want iedereen die ’s ochtends de bouwplaats gezond betreedt, dient die ook ’s Test: hoe veilig ben jij? avonds weer gezond te verlaten.” Leerlingen moeten allereerst een aantal introductie­ Nu de cultuur nog vragen beantwoorden, waarmee bewustwording het ons lukt om door onze samenwerking één dodelijk ongeval te voorkomen bij de toekomstige medewerkers in onze branche, dan hebben we iets bereikt met impact.” • wordt gecreëerd. En waarmee veiligheid vanuit Van de Loo heeft in de afgelopen veertig jaar wel verschillende invalshoeken wordt belicht voor degelijk verbeteringen gezien. “Waar je veertig jaar een 360-gradenbeeld. Daarna volgt een digitale geleden op een zak cement een boterhammetje zat test met zo’n honderd vragen (bijvoorbeeld: rij je Meer informatie te eten, is er nu vaak een keurige schaftruimte die weleens te hard?). De uitslag gaat in op veiligheids­ Op concreetonderwijsproducten.nl is vanaf mei rookvrij, geventileerd en verwarmd is. Persoonlijke bewustzijn, veiligheidsmotivatie, veiligheid in de gedetailleerdere informatie beschikbaar. beschermingsmiddelen, betere gereedschappen, praktijk, en persoonlijke kenmerken als ordelijk, aangescherpte procedures: de (bouwplaats)veilig- voorzichtigheid, regels, concentratie en stress­ heid heeft veel aandacht gekregen. Nu de veilig- bestendigheid. Belangrijk, want zo kan de leer- heidscultuur nog. Dat iedereen bewust omgaat met meester beter sturing en steun geven, passend bij de veiligheid die ze aangereikt krijgen.” het gedrag van de leerling. “We moeten bij de bron beginnen: Jurgen van de Ven en Bart van de Loo SPECIAL VEILIGHEID | APRIL 2019 | BNL | 27 Foto | René van den Burg de instromende jongeren.” Contactpersoon Jurgen van de Ven Lid Taskforce Veiligheid [email protected] Contactpersoon Bart van de Loo Lid Taskforce Veiligheid [email protected]