BNL 2019-Special Veiligheid | Page 24

24 | BNL | APRIL 2019 | SPECIAL VEILIGHEID Tekst | Marije Rispens Foto | René van den Burg STAPPEN Tekst | Marije Rispens SPECIAL VEILIGHEID | APRIL 2019 | BNL | 25 Foto | John Sondeyker VEILIGHEIDSBIJEENKOMST AFDELING OOST-BRABANT: "ONGELUKKEN GEBEUREN TIJDENS EVEN-SNEL-MOMENTEN" NAAR DE GEWENSTE CULTUUR Een campagne rondom bewustwording is geslaagd als er een nieuwe veiligheidscultuur ontstaat waarin we het gewenste gedrag terugzien. In het proces van de huidige cultuur naar de nieuwe cultuur is het belangrijk een aantal stappen te nemen. In het stappenplan worden deze stappen helder uitgelegd. Soms werkt het verfrissend om een bekend INTERACTIEVE SESSIE thema eens te bestuderen in een andere De dag bij Bavaria begon met een presentatie van context. Welke rol speelt veiligheid bijvoorbeeld de Taskforce Veiligheid van Bouwend Nederland in de voedselbranche en wat kan de bouw over gedrag en verantwoordelijkheid. Vervolgens daarvan leren? Op 18 februari organiseerde vertelde Gerard de Kruijk, Plantmanager van BEWUST LEREN Bouwend Nederland afdeling Oost-Brabant e.o. Brouwerij Bavaria over de professionaliserings- De medewerker is zich bewust dat De medewerker krijgt op een daarom voor vijftig leden een veiligheidsdag in slagen die het bedrijf de afgelopen jaren gemaakt de nieuwe situatie beter is voor creatieve en inspirerende wijze de fabriek van Bavaria in Lieshout. Lydia Riksen heeft en hoe veiligheid in haar logistieke proces zichzelf en de organisatie. informatie gepresenteerd over de – KAM-functionaris (Kwaliteit, Arbeid en Milieu) verweven is. Het ministerie van Sociale Zaken nieuwe situatie en het gedrag dat bij Hendriks Bouw en Ontwikkeling in Oss – en Werkgelegenheid (SZW) liet de deelnemers daarbij hoort. was één van de aanwezigen. daarna in een interactieve sessie door de bril van een veiligheidsinspecteur kijken. De dag werd Het was uiteraard niet toevallig dat het evenement afgesloten met een rondleiding door de Bavaria-­ een maand voor de Bewust Veilig Dag plaatsvond. fabriek. Het bezoek aan Bavaria leverde inspiratie op voor De deelnemers kregen een goodiebag met posters, life saving rules en stickers van Bouwend de deelnemers, die de opgedane kennis op 20 maart VISUEEL MAKEN Nederland. “We hebben de tekst ‘Heb je over die op hun beurt weer met collega’s konden delen. “De presentatie van SZW is me het meeste onveilige situatie niets gezegd, hoe krijg je dat KENNIS VAARDIG “Ik heb me opgegeven voor het evenement om bijgebleven”, zegt Riksen. “Zij toonden foto’s met morgen aan je collega uitgelegd?’ op de achter- Door herhaling van een sterke en Door middel van spelelementen en tips op te doen en een goede invulling te geven onveilige werksituaties. Bijvoorbeeld bouwers die kant van een stok kaarten laten drukken”, aldus duidelijke boodschap en de dialoog zelftests, herkent de medewerker aan onze Dag van de Veiligheid”, aldus Riksen. zonder valbeveiliging op de vijfde verdieping iets Riksen. “Die zijn op de Dag van de Veiligheid in de wandelgangen, slaat de mede- de verschillende gedragingen bij “Binnen ons bedrijf houd ik me bezig met audits aan de buitenkant afwerken. Iedereen in de zaal uitgereikt als gimmick aan onze medewerkers. werker het geleerde materiaal op. collega's en bij zichzelf. voor diverse certificeringen als ISO, BRL en BMI. vond dat natuurlijk gevaarlijk, maar in de praktijk Collega’s kaarten weleens in de pauze en zo We hadden op 20 maart een extra Toolbox kunnen dat soort ongelukken gebeuren, vooral brengen we ook buiten georganiseerde events georganiseerd en gaven een presentatie aan alle tijdens de ‘even-snel-momenten’. In deze presen- collega’s. Het thema was Taal en Veiligheid. We tatie werkte het goed dat waargebeurde situaties werken namelijk regelmatig met buitenlandse visueel werden gemaakt. Ik heb de foto’s daarom medewerkers en communicatie staat de veiligheid ook gebruikt voor mijn eigen presentatie tijdens soms in de weg. Om in bouwtermen te blijven: onze Dag van de Veiligheid.” BEKWAAM GEWOONTE Door de gecreëerde inzichten is de De medewerker en zijn team medewerker in staat in zijn eigen werken vanuit de nieuwe normen en werksituatie en in zijn eigen team waarden en maken uit zichzelf de elementen aan te passen om tot de juiste beslissingen die bijdragen aan nieuwe situatie te komen. de gewenste situatie. CULTUUR Het merendeel van de organisatie werkt volgens de nieuwe normen en waarden. Dit is terug te zien in de de zichtbare gedragingen, de processen en de systemen. veiligheid én communicatie onder de aandacht.” • taal is het cement van de sector.” STAPPENPLAN BESTELLEN Download of bestel al uw campagnemateriaal op bewustveiligiederedag.nl Meer informatie Contactpersoon Joelka van Daal Verenigingsmanager afd.Oost-Brabant e.o. [email protected]