BNL 2019-Special Veiligheid | Page 20

Tekst | Marije Rispens kosteloos een ontwerptoets door een veilig- heidsadviseur SPECIAL VEILIGHEID | APRIL 2019 | BNL | 21 Foto | René van den Burg BOUWEND NEDERLAND BIEDT LEDEN KOSTELOOS ONTWERPTOETS DOOR VEILIGHEIDSADVISEUR "EEN SLIMMER ONTWERPTRAJECT" Bouwend Nederland biedt lidbedrijven kosteloos plaatsvinden. “Het is een project in een bestaande Vijftig gratis vouchers een ontwerptoets door een veiligheidsadviseur wijk, dus we hebben te maken met verkeersveilig- Bouwend Nederland geeft vijftig vouchers weg. Wilt van Aboma aan. Lidbedrijven die samenwerken heid en omgevingsveiligheid. Aan de verbouwing u ook uw project laten controleren door een in een bouwteam met opdrachtgever en van dit monumentale project zitten constructief veiligheids­adviseur van Aboma? ontwerper kunnen hiervoor een voucher enkele uitdagingen. Een constructeur maakt het Bekijk de criteria en meld u aan via: aanvragen. Dirk Jan van den Brink, directeur plan en berekening voor de nieuwe constructie, bouwendnederland.nl/voucheractie. van Bouwbedrijf Kreeft in Ede, kreeg als eerste maar over de praktische invulling willen we graag Een adviseur neemt vervolgens contact op voor een zo’n voucher uitgereikt tijdens de Bewust Veilig met de adviseur van Aboma overleggen.” afspraak en stelt achteraf de rapportage beschik­ Dag op 20 maart. Meer dan waarschuwen baar aan de leden van het bouwteam. • In een vroeg stadium nadenken over de veiligheid, Bouwbedrijf Kreeft probeert door veel herhaling kan risico’s tijdens de uitvoering en eventueel haar medewerkers te wijzen op het belang van kostbare maatregelen voorkomen. “Het leek ons veiligheid. Iedereen wil immers op een gezonde goed om in het ontwerpproces beter te kijken manier zijn pensioen halen. Van den Brink: “De naar veiligheid”, zegt Van den Brink. “We merken bouw heeft een afschuifcultuur. Men probeert nog Meer informatie dat veiligheid op de bouwplaats vooral door onze te veel onder verantwoordelijkheden uit te komen. bouwendnederland.nl/veilig-werken/ uitvoerende mensen als administratieve last Zelfs als iedereen gewaarschuwd is, de werkwijze voucheractie-veiligheid-aan-de-voorkant wordt gezien. Het lijkt voornamelijk te gaan over vastgelegd en het protocol gevolgd, moet je niet het invullen van formulieren, terwijl de focus moet denken dat het je pakkie-an niet meer is. Het is liggen op daadwerkelijk veiliger werken. Ik hoop geen kwestie van ‘Ben je gevallen? Maar ik had de uitvoerende mensen te ontzorgen, door de het nog zo gezegd!’ Je moet ongelukken juist administratie naar voren te halen en veiligheids- voorkomen.” Contactpersoon Reina Uittenbogaard Adviseur Veiligheid [email protected] aspecten in het ontwerpproces al te regelen. Een slimmer ontwerptraject dus. Uiteindelijk gaat het erom dat er op de bouwplaats een veiligere situatie ontstaat.” Aanbevelingen Dat is ook de gedachte van Bouwend Nederland achter de voucher voor de ontwerptoets. Daarbij wordt doordat het advies wordt ingezet in een bouwteamsituatie, niet alleen de aannemer maar ook de opdrachtgever zich bewust van de bijdrage die hij kan leveren aan een veilig bouwproject. De veiligheidsadviseur van Aboma bestudeert en bespreekt het ontwerp van een project met de bouwteamleden. Daarna doet hij aanbevelingen over veilige uitvoerbaarheid van het ontwerp, de omgevingsveiligheid en gebruiksveiligheid. De adviseur kijkt ook of de verantwoordelijk- heden rond constructieve veiligheid duidelijk zijn vastgelegd. Een inhoudelijke beoordeling van de constructieve veiligheid maakt geen deel uit van het advies. Constructieve uitdagingen Bouwbedrijf Kreeft vroeg de voucher aan voor een restauratieproject van een school op het ENKA-terrein, een oud fabrieksterrein in Ede. Het gesprek met de veiligheidsadviseur moet nog Tjibbe Joustra (r), voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, overhandigt het eerste voucher 'Veiligheid aan de Voorkant’ aan Dirk Jan van den Brink van Bouwbedrijf Kreeft uit Ede.