BNL 2019-Special Veiligheid | Page 12

VEILIGHEID TELT Veiligheid binnen EN DAT één HETZELFDE seconde! VOOR GELD !!! Top safe systeem Nieuw! Door middel van twee glijhaken staat de ladder altijd muurvast binnen één seconde. SPECIAL VEILIGHEID | APRIL 2019 | BNL | 13 xxx COLUMN Peter Koenders, voorzitter Taskforce Veiligheid Bouwend Nederland "WIJ ZIJN GEEN PRAATCLUB" Een onveilige bouwsector? Dat wil niemand natuurlijk. We bekijken daarom hoe we bestaande structuren kunnen Iedereen vindt een veilige werkplek belangrijk. Maar de verbeteren en hoe we het bewustzijn kunnen vergroten. cijfers laten ons iets anders zien. Nog steeds behoort onze Zowel op als buiten de bouwplaats én ook in de hele keten. sector tot één van de meest onveilige om in te werken. Hoe Daarbij is goede communicatie enorm belangrijk. Concreet gaan we daar nu echt iets aan doen? Hoe kan het zo zijn dat hebben we daarom de campagne ‘Bewust Veilig, Iedere in andere sectoren veiligheid veel meer is geïntegreerd dan Dag’ gelanceerd en Life Saving Rules opgesteld; veiligheid bij ons? Duidelijk is dat er echt iets moet veranderen. is een vast onderdeel van het werk en daar ben je continue mee bezig. Bij de werkplekinspecties gaat men nu meer met Met de Taskforce Veiligheid kijken we waar de pijnpunten elkaar in gesprek in plaats van enkel het afvinken van een liggen en hoe we dit concreet kunnen verbeteren. Twee lijstje. Verder is er meer openheid en transparantie g ­ ecreëerd jaar geleden zijn we op verzoek van het bestuur van door gesprekken te voeren met alle stakeholders. Denk Vanaf heden beschikbaar Bouwend Nederland gestart. Enerzijds om hen te adviseren bijvoorbeeld aan de arbeidsinspectie. En ons laatste succes; op veiligheidsgebied, anderzijds als denktank om voor de de eerdergenoemde veiligheidsmodule in het onderwijs. EN131-1+2, NEN 2484, TÜV en GS gecertificeerd veiligheidsproblematiek die bij de leden speelt een mogelijke 10% Kennismakingskorting met code: BOUWENDNL10 Ook te verkrijgen met Smart level Systeem op onze website informatie Kijk op Kijk onze site voor voor meer informatie www.smartlevelladder.com Www.Smartlevelladder.com oplossing te bedenken. Met 13 leden vanuit grote en kleine Wij kunnen als Taskforce Veiligheid van alles bedenken bouw- en infrabedrijven is een actieplan opgesteld waarmee maar wat uiteindelijk het belangrijkste is, is een merkbare wij actief aan de slag gaan om het veiligheidsbewustzijn in verandering in de bouw. Dat er anders wordt omgegaan met de gehele sector te vergroten. Wij zijn geen praatclub maar veiligheid. Maar daar zijn we nog niet. Om echt een cultuur- een groep intensief betrokken veiligheidsmensen die juist verandering teweeg te brengen, duurt nog wel even. Zoals zelf de handen uit de mouwen steken. Zo hebben twee ook al in rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid leden zich bijvoorbeeld hard gemaakt voor een veiligheids- naar voren kwam; iedereen in de bouwsector, van opdracht- module in het onderwijs. Deze wordt vanaf volgend school- gever tot opdrachtnemer, moet leren. Leren van de fouten jaar geïmplementeerd. Dat maakt mij enorm trots. die zijn gemaakt. Aan de slag dus met het vergroten van ons Het draait niet alleen om de invoering van nieuwe regel- geving, maar juist ook om hoe we met die regels omgaan. lerend vermogen. •