BNL 2017-03 - Page 14

14 | BOUWENDNL | Oktober 2017 | Tekst | Eva van Beveren VEILIGHEID AMBITIE: NUL DODEN EEN VEILIGE WERKPLEK Volgens cijfers van de Inspectie SZW (voorheen vijf meest voorkomende ongevallen in beeld en kijken Arbeidsinspectie) is de bouw in 2016 een stuk onveiliger naar de achterliggende oorzaak van het ongeval; waarom geworden. Het aantal ernstige ongevallen, waarbij één of is iemand bijvoorbeeld gevallen. Dat kan verschillende meerdere slachtoffers vielen, steeg met bijna 11 procent oorzaken hebben. En in hoeverre zijn mensen bewust en het aantal dodelijke slachtoffers nam zelfs met bezig geweest met hun veiligheid?” Koenders benadrukt 77 procent toe. Een schrikbarende uitkomst. Daarom is dat veiligheid standaard onderdeel moet uitmaken van de door het bestuur van Bouwend Nederland de Taskforce werkzaamheden. “Als je over werk praat, moet je eerst Veiligheid en Arbeidsomstandigheden opgericht. over de veiligheid van het werk spreken en daarna pas over de inhoud. Dat gebeurt nu nog weleens andersom. Er Onder leiding van Peter Koenders (Koenders Totaalbouw) wordt niet de tijd voor genomen en de tijd wordt ook niet is de Taskforce begin 2017 gestart. Dit veiligheidscomité altijd gegund.” adviseert het bestuur op welke manier de veiligheid binnen de bouw en infra concreet kan worden verbeterd. “Wij willen geen praatgroepje zijn, maar we willen dat er echt iets gaat gebeuren. Anders heeft het weinig zin”, benadrukt Koenders. “Daarom is er goed gekeken naar de samen­stelling van de Taskforce om een zo breed mogelijk “Iedere ondernemer, hoe klein ook, moet met veiligheid bezig zijn.” draagvlak te creëren. Zowel grote als kleine bedrijven uit Achterliggende oorzaken de woning- en utiliteitsbouw én uit de grond-, water- en Uit het rapport van de Inspectie SZW komt onder andere wegenbouw zijn hierin vertegenwoordigd. Daarnaast naar voren dat het bij een behoorlijk aantal bouw- proberen we onze bevindingen ook terug te koppelen bedrijven ontbreekt aan een risico-inventarisatie en naar opdrachtgevers en werknemers.” Met uitzondering -evaluatie (RI&E) terwijl dat wel verplicht is. “Dan wil ik van Koenders, in de rol van onafhankelijk voorzitter, weten waarom zij geen RI&E hebben en hoe we ervoor hebben de overige zestien leden van de Taskforce vanuit kunnen zorgen dat bedrijven dit in het vervolg wel gaan hun expertise als veiligheidsdeskundige of KAM-coördi- opstellen”, legt Koenders uit. “Iedere ondernemer, hoe nator, dagelijks te maken met veiligheid. klein ook, moet met veiligheid bezig zijn. Maar men is op Bewust Veilig de eerste plaats bezig een boterham te verdienen. Het werk moet gedaan worden en er is daarnaast geen tijd Met de Taskforce wordt inhoud gegeven aan ‘Bewust om van alles op papier te zetten. We moeten dus gaan Veilig’, de meerjarige veiligheidscampagne van Bouwend werken aan die bewustwording.” Koenders geeft verder Nederland. Op 17 maart van dit jaar was de aftrap tijdens aan dat ook versnippering in de bouw een achterliggende de Bewust Veilig-dag, waar samen met diverse keten­ oorzaak is van onveilige situaties. “Er zijn steeds meer partners werd stilgestaan bij een veilige bouwplek. De partijen tegelijk werkzaam op de bouwplaats, waaronder Taskforce staat weliswaar los van deze ‘Dag van de ook zzp’ers en buitenlandse werknemers. Die flexibiliteit Veiligheid’ maar sluit aan op het idee van bewustwording is op zich een goede manier van werken maar het brengt van een veilige werkomgeving. Want er is al bijzonder ook gevaar met zich mee op communicatievlak. Daarom veel geregeld en georganiseerd op het gebied van veilig- kijken we, met behulp van communicatiespecialisten, heid. Maar naast strenge wet- en regelgeving en veilig hoe die communicatie met eenvoudige hulpmiddelen kan materiaal en materieel, is juist gedragsverandering nodig worden verbeterd.” om de veiligheid in de bouw te verbeteren. Duidelijk ambitie Verandering forceren Deze Taskforce moet volgens Koenders slechts ­tijdelijk Volgens het ministerie van SZW staat de bouwbranche op zijn. “We proberen een verandering in veiligheid te plek twee van meest onveilige sectoren in Nederland. In forceren. Dat begint met het neerzetten van een de eerste helft van 2017 zijn helaas alweer zeven doden duidelijke ambitie, waar iedereen aan moet werken. te betreuren. “Elke dode in de bouw is onacceptabel. Binnen die ambitie geven wij dan advies hoe dat in gang Daarom hebben we een duidelijke ambitie uitgesproken, gezet