BNL 2015-2 | Page 14

14 | BOUWENDNL | April 2015 | THEMA | VEILIGHEID - SAFETY FIRST THEMA | VEILIGHEID - SAFETY FIRST | April 2015 | BOUWENDNL | 15 Eigen gezondheid Bij Bouwonderneming Stout zijn de afgelopen twee jaar de nodige stappen gezet om veiliger te werken, meldt KAM-coördinator Willeke Wilholt. Er is vooral veel aandacht uitgegaan naar het tegengaan van kwarts-stof, vrijkomend bij boren. Stout heeft daarvoor in samenwerking met diverse leveranciers verschillende typen stofzuigers uitgeprobeerd in combinatie met het gebruikte gereedschap. Dat onder druk, de tijd voor een werk wordt steeds korter en de plan­ Baggerman beaamt dit, maar vindt het allerbelangrijkste ‘dat aan werkt afdoende, maar het is wel zaak dat de werk- ningen almaar strakker. We zijn ook met steeds meer mensen in het eind van de dag we allemaal weer gezond naar huis kunnen!’ nemers er goed mee omgaan. Wilholt: “Iedereen hetzelfde werkvlak aan het werk: wegafzettingen worden neer­ “We werkten in het kader van ‘Veilig werken langs de weg’, al met is overtuigd van de noodzaak om de stofzuiger gezet, tegelijkertijd wordt al begonnen met het uithalen van het foto’s om een goed beeld te krijgen van een situatie. Dan zag je te gebruiken, maar soms als het maar om een asfalt en wordt er al gestart met opnieuw asfalteren. Dan moet bijvoorbeeld dat er werd geasfalteerd vlakbij een zwembad en paar boorgaten gaat, wil men het nog wel eens je goede werkafspraken en -protocollen hebben.” Dit ‘veiligheids­ dat mensen er dwars doorheen fietsten. Onze reactie was: als ‘vergeten’. Je moet nu eenmaal de stofzuiger aan denken door de keten’ gaat Dura Vermeer ondersteunen met je dat ziet, dan stop je toch met asfalteren? Het antwoord was de boormachine koppelen. Het vraagt wat disci- praktijk­ rvaringen met bijbehorende foto’s om te laten zien hoe e nee, want het werk moet af. Het gaat om het herkennen van een pline.” Als zij op een bouwplaats komt en het ziet, het soms gaat, niet moet en vooral wél moet. Baggerman zegt er situatie, melden en interveniëren. dan geeft ze een waarschuwing. Gebeurt het vaker ook bij dat foto’s een prima middel zijn om te beoordelen of het Als Millenaar zegt: ‘ik stop met rijden want het is te gevaarlijk’, dan volgt een boete. “Het gaat tenslotte om een allemaal loopt zoals het ooit was bedacht bij het calculeren van dan zouden ze een bosje bloemen moeten krijgen in plaats van veilige werkomgeving en de eigen gezondheid!” Ook het werk. een discussie over het waarom! De onderaannemer moet vanuit de onderaannemers worden door Stout verplicht zijn professionaliteit meedenken en signaleren dat iets niet kan om met stofzuigers te werken. Stout is nog lang als het onveilig is.” niet klaar met deze innovatie. Samen met de mate- Bosje bloemen De hamvraag is uiteindelijk wie de verantwoordelijkheid neemt rieeldienst, de Arbo-commissie van het bedrijf en om werkzaamheden stil te leggen als er een ­ nveilige situatie o de leveranciers wordt er hard aan verder gewerkt. ontstaat. Want het gaat wel om ­ ontractuele afspraken. c Tot nu toe heeft Stout een kleine 70.000 euro in deze stofzuigerinnovatie geïnvesteerd. ‘Actief werk blijven maken van gezond en veilig’ 447 miljoen euro kosten Draagvlak “Dat er nog veel winst te behalen is, is ook “Vanuit de overheid zorgen wij voor goede evident. In 2013 waren er bijvoorbeeld in de wetgeving op het terrein van gezond en veilig bouw 13.600 werknemers die te maken hadden werken. Dat is van belang, want daarmee zijn Bouwend Nederland. Het was eind verleden jaar samen met een arbeidsongeval met verzuim. De kans de kaders helder . Maar uiteindelijk wordt met ‘gedragsverandering’ onderwerp van de eerste op een ongeval in de bouw is de laatste jaren gezond en veilig werken pas echt gerealiseerd “In algemene zin doet Nederland het goed stabiel. Ook in economisch opzicht is er nog op de werkvloer in bedrijven, door werkgevers op het terrein van gezond en veilig werken” winst te halen. Zo heeft TNO berekend dat in en werknemers samen. Ik ben ervan overtuigd aldus Esther de Kleuver, directeur Gezond en 2012 de kosten van werkgerelateerd verzuim Veilig Werken van het ministerie van Sociale Zaken. “Het ziekteverzuim is met ongeveer 4 procent relatief laag en stabiel en het aantal arbeidsongevallen met verzuim is de laatste Ketenbenadering Ketenbenadering is en blijft een belangrijk thema voor Governance Code themabijeenkomst van het Programma Zelfregulering Gezond & Veilig Werken van het ministerie van Sociale Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw, infra en Zaken en Werkgelegenheid. ‘Van Compliance naar dat werkgevers en werknemers samen het installatietechniek hebben in 2014 in een ‘Governance P ­ articipatie’ was de titel met aandacht voor die keten­ in de bouw 447 miljoen euro waren. Voldoende beste in staat zijn om met praktische oplos- Code’ hun ambitie uitgesproken tot het verbeteren van de benadering en gedrags­ erandering. Onderwerpen die v reden dus om actief te blijven inzetten op het singen te komen voor gezond en veilig werken veiligheid in de bouw. Enkele opdrachtgevers, zoals ProRail binnen Bouwend Nederland de nodige aandacht hebben. verder verbeteren van gezond en veilig werken!” waar draagvlak voor bestaat op de werkvloer.” en RWS, maar ook enkele grote bouwbedrijven willen Er moet meer bewustwording komen, zodat werknemers hiermee veiligheids­ isico’s terugdringen en ongevallen r uit eigen vrije wil aandacht willen geven aan veiligheid. jaren gedaald. Dit is echter geen reden om Gezond en veilig voorkomen. De code zet in op een continue verbetering van Dat kan dan weer door te faciliteren dat (branche)­ achterover te leunen. Nog steeds verzuimden “Goede arbeidsomstandigheden zijn van kernwaarden om de veiligheidscultuur en het vei