Biuletyn Maraton Bieszczadzki Biuletyn MB nr 2 (9) / 2019 | Page 2

2 VII Hyundai ULTRAMARATON BIESZCZADZKI 12 października 2019R., CISNA WEEKEND BIEGÓW W SERCU BIESZCZAD 12 I 13 PAŹDZIERNIKA WRACAMY DO SERCA BIESZCZAD S zanowni Ultrasi, Rzeźni- cy, Biegacze, Przyjaciele Przed nami VII Hyundai UtraMaraton Bieszczadzki.  Jesienna, rzeźnicka, biesz- czadzka impreza, która ścią- gnie w  malownicze Biesz- czady ok półtora tysiąca  zawodników wraz z rodzina- mi i przyjaciółmi.  stanse krótsze: UMB 26km i UMB 17 km - pieszczotliwie nazywane pół- ultramara- tonem i ćwierćmaratonem :) . Dodat- kowo, w  niedzelę, już po raz trzeci odbędzie się Maraton Selekcja - bieg biatlonowy, łączący w  sobie gór- ski bieg przeszkodo- wy  ze strzelaniem z  wojskowych ka- rabinków.  TRASY BEZ ZMIAN Trasy wszystkich t e g o - DYSTANSE Dla tych, którzy zjadą  do Cisnej z  całej Polski w  ten październikowy weekend, czekają dwa dystanse ultramaratońskie: długi UMB 90 km i  klasycz- ny UMB 52 km oraz d w a d y - rocznych biegów są takie same jak w  roku  ubiegłym. Tak! UMB 90 znowu prze- biega przez Bieszczadzki Park Narodowy co stanowi ogromny walor tej trasy.  Pozostałe trasy przebiegają przede wszystkim przez lasy Nadleśnictwa Cisna, które poza szlakami przygotowuje dla Was bardzo demotywu- jący biegaczy punkt odżyw- czy w Solince. Czeka na Was zatem Masyw Okrąglika, pasmo graniczne i masyw Hyrlatej. A na dłu- giej trasie także Smerek i  Połonina Wetlińska oraz wiele pięk- nych  jesiennych widoków. DLA KAŻDEGO VII Hyun- dai Ultra- Maraton biesz- czadzki to biegi dla tych, któ- rzy dopiero VII HYUNDAI ULTRA- MARATON BIESZ- CZADZKI TO BIEGI DLA TYCH, KTÓRZY DOPIERO ZACZYNAJĄ PRZYGODĘ Z GÓRAMI, DLA WYTRAWNYCH GÓRSKICH BIEGACZY,  DLA TYCH KTÓRZY SZUKAJĄ WYZWAŃ INNYCH NIŻ BIEGANIE I DLA TYCH, KTÓRZY CHCĄ NACIESZYĆ OKO PIĘKNYMI KOLORAMI zaczynają przygodę z  górami, dla wytrawnych górskich bie- gaczy,  dla tych którzy szukają wyzwań innych niż bieganie lub zwyczajnie dla tych, któ- rzy chcą nacieszyć oko pięk- nymi kolorami bieszczadzkiej jesieni.  Przygotowując biegi dla dorosłych nie zapomnie- liśmy też o  najmłodszych i dla nich też mamy biegi a ich dystanse zależą od wieku uczestników.  ZIMOWY MARATON W STYCZNIU Nieco później, gdy opad- ną emocje po VII Hyundai UltaMaratonie Bieszczadz- kim z  impetem wkroczymy w  organizację VI Zimowego Maratonu Bieszczadzkiego na który  serdecznie zapra- szamy już 26 stycznia 2020 a  następnie skumulujemy wszystkie nasze siły by przy- gotować dla Was już VI Fe- stiwal Biegu Rzeźnika, który wypada w  przyszłym roku w dniach 10-13 czerwca. Zapraszamy! Mirosław Bieniecki PLAN STARTU BIEGÓW VII HYUNDAI MARATONU BIESZCZADZKIEGO Piątek 11.10:  16:00-23:00 biuro zawodów, Cisna, Orlik Sobota 12.10:  0:00 start VII Hyundai ultraMaratonu Bieszczadz- kiego 90km, Cisna  5:30-6:30 biuro zawo- dów, Cisna, Orlik  6:35 odjazd pierwszego START składu Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej na start VII Hyundai ultraMaratonu Bieszczadzkiego 26km, Cisna  6:45 odjazd drugiego składu Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej na start VII Hyundai ultraMaratonu Bieszczadzkiego 26km, Cisna  7:00 start VII Hyundai ultraMaratonu Bieszczadz- kiego 52km, Cisna  7:00 start VII Hyundai ultraMaratonu Bieszczadz- kiego 17km, Cisna  7:45 start ostry VII Hyundai ultraMaratonu Bieszczadzkiego 26km,So- linka (dojazd tylko kolejką!)  13:00-14:45 biuro zawodów biegów dla dzieci  15:00 biegi dla dzieci, Cisna, Orlik  16:00 dekoracja zwycięzców oraz oficjalne zakończenie VII Hyundai ultraMaratonu Bieszczadz- kiego 16:00-18:00 biuro za- wodów Maratonu Selekcja Niedziela, 13.10:  4:30-5:00 biuro zawo- dów Maratonu Selekcja  05:00-05:30 sprawdza- nie wyposażenia (ważenie plecaków) kategorii „mundurówka”  05:30-05:45 odprawa  12.10 g. 7.00 CISNA PUBLIKACJĘ WYDAŁO NA ZLECENIE PRESSPEKT TM G R U P A W Y D A W N I C Z A PRESSPEKT GRUPA WYDAWNICZA ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry, www.presspekt.pl FUNDACJA BIEG RZEŹNIKA UL. KOŚCIUSZKI 11/1 44-100 GLIWICE WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. Redakcja nie odpowiada za treść reklam techniczna obowiązkowa dla wszystkich uczestni- ków Maratonu Selekcja  6:00 start Maratonu Selekcja, Cisna  15:00 dekoracja zwycięzców oraz oficjalne zakończenie Maratonu Selekcja, okolice mety Maratonu Selekcja 90 km 52/26/17 DTP LESZEK WALIGÓRA / PRESSPEKT [email protected] FOTO FUNDACJA BIEG RZEŹNIKA / MARATON BIESZCZADZKI KONTAKT [email protected]