BIG DATA ENERGIA - Page 3

WALKA O EFEKTYWNOŚĆ W poprzednim numerze podjęliśmy się próby analizy sytuacji na polskim rynku Data Center, oraz okazji i perspektyw jakie przed nami stoją w najbliższych latach. Pójdźmy zatem krok dalej i tym razem weźmy na warsztat temat zużycia energii i wiążących się z nim możliwości optymalizacji kosztów. Zanim rozpoczniemy, musimy wyjaśnić sobie podstawowe pojęcia. W trakcie artykułu będziemy wspominać o PUE, czyli Power Usage Effectiveness. Jest to współczynnik, według którego oblicza się wydajność centrów danych. W uproszczeniu, opisuje się za jego pomocą, ile energii całkowitej potrzebuje obiekt aby zasilić sprzęt IT. Na przykład, przy PUE 1.2 aby zasilić serwery 1 megawatem energii, centrum danych zużywa łącznie 1,2 mW, z czego te dwie dziesiąte służą do zasilenia reszty systemów, np. chłodzenia, administracji, itp. Robert Berliński BCA ENGINEERING GROUP O AUTORZE