Bezpieczny 66-latek - Page 3

W tym roku Pałac Kultury i Nauki obchodzi 66 . rocznicę powstania . To obiekty o ogromnym znaczeniu społecznym , historycznym i kulturalnym , który wciąż budzi sporo kontrowersji .

Przez lata przechodził wiele zmian i był dostosowywany do zmieniających się wymagań rynku , pozostając jednym z najbardziej ikonicznych obiektów w stolicy . Dla wielu zarządców , techników oraz profesjonalistów branżowych PKiN stanowi punkt odniesienia oraz ciekawostkę , z którą należy być zawsze na bieżąco . W obecnym wydaniu rozmawiamy ze Sławomirem Boguckim , Kierownikiem Działu Ochrony i Zabezpieczeń , który dzieli się swoimi przemyśleniami na temat zintegrowanego systemu zabezpieczeń , wdrożonego w obiekcie niemal ćwierć wieku temu .

Rozmawiał : Krzysztof Kogut

Sławomir Bogucki

Kierownik Działu Ochrony i Zabezpieczeń

O ROZMÓWCY