BEHIND THE STARS MEI 2022 - Page 3

BEHIND THE STARS

is een uitgave van het Nederlands Persfotobureau

En zo zitten we in Mei, vlak voor de vakanties die gaan komen. Een mooi vooruitzicht nu ook de vrijheid een beetje is teruggekomen. Vrijheid is ook wat we vieren in de maand Mei. Helaas geldt dat niet voor sommige landen die momenteel in een oorlog zitten. Vrijheid is niet vanzelfsprekend, dus geniet van wat je hebt en weet dat er ook ergere dingen bestaan.

In deze editie hebben we, zoals aangekondigd op de voorpagina, een special met Mart Hoogkamer, die ik als één van de eerste fotografen in zijn beginperiode (2016) heb gefotografeerd in zijn geboortestad Leiden.

Een reportage van een mede Diana Rossfan Fred Rimando (Las Vegas) van het concert dat Lady Gaga gaf in Las Vegas. En van Bianca del Rio een reportage van het Evita Peron museum in Buenos Aires, Argentinië. Verder staan we stil bij het overlijden van Jan Rot en Henny Vrienten. We waren aanwezig op Koningsdag in het Zuiderpark in Den Haag voor 'Kingsworld' met optredens van Nederlandse artiesten in het 'Huis van Oranje'.

In ieder geval weer veel reportages en foto's deze maand in het gratis online magazine www.behindthestars.nl

Veel leesplezier!!

Wat staat er deze maand in het magazine?

BEHIND THE STARS

gratis online magazine

is een uitgave van het Nederlands Persfotobureau

Jaargang 06, nummer 05

Bladmanagement:

Jim Hoogendorp

06-20171787

info@behindthestars.nl

Hoofdredactie/ eigenaar:

Jim Hoogendorp

Art/ vormgeving/ foto's:

Jim Hoogendorp

& Demy de Groot

Redactie/

interviews/ reportages:

Ron Kemper

en Jim Hoogendorp

Tekstcontrole:

Ron Kemper

Persberichten, uitnodigingen, ideeën voor artikelen,

advertenties:

Jim Hoogendorp

06-20171787

info@behindthestars.nl

Aan dit nummer

werkten verder mee:

Ron Kemper,

Demy de Groot

Coverfoto:

Jim Hoogendorp

Ontwerp cover:

Demy de Groot

Het overnemen van foto's

en artikelen als bedoeld in

artikel 15 van de auteursrecht

is niet toegestaan.

Voor foto en interview

gebruik contact:

Jim Hoogendorp

06-20171787

Nederlands Persfotobureau

www.persfotobureau.nl

(c) 2016/2022

Het is alweer 5 jaar geleden dat het gratis online magazine www.behindthestars.nl werd gelanceerd.

De opzet van het magazine was om de wat onbekendere artiesten een podium te geven en om hun singles te promoten. Ik heb daarvoor een eigen rubriek gehad in Weekblad Privé dat toen stopte. Ik wilde dat doorzetten met dit magazine. Omdat daar weinig tot geen respons op kwam, (door bijvoorbeeld het magazine te delen of te promoten) heb ik vanaf dit jaar besloten het over een andere boeg te gooien.

Jim Hoogendorp