BEHIND THE STARS JUNI 2022 - Page 3

BEHIND THE STARS

is een uitgave van het Nederlands Persfotobureau

Nog even en de vakanties breken weer aan. Hebben jullie er al zin in? Wij hebben nog geen plannen gemaakt, we zien het wel waar het schip strand en we hoeven niet zo nodig naar het buitenland. Ons land is ook erg mooi om te verkennen. We hebben het de afgelopen maand al erg leuk gehad met de evenementen waarbij we aanwezig waren. Dus genieten met wat je doet en meemaakt is toch ook al voldoende.

In deze editie hebben we fotos en reportage van het concert van: Frans Bauer, William Janz (Julio Iglesias) en Kees Versluys (Elvis) in het Afas Circustheater. Bruiloft Frank van Etten en ons rubriek met nieuwe releases.

Deze keer zat ik in de jury bij de Drag Queen Verkiezing in Heusden, tussendoor heb ik daarvan wat fotos gemaakt. We staan stil bij het overlijden van Eric Schneider en Willibrord Frequin die ik verschillende malen heb gefotografeerd.

In ieder geval weer veel reportages en foto's deze maand in het gratis online magazine www.behindthestars.nl

Veel leesplezier!!

Wat staat er deze maand in het magazine?

BEHIND THE STARS

gratis online magazine

is een uitgave van het Nederlands Persfotobureau

Jaargang 06, nummer 06

Bladmanagement:

Jim Hoogendorp

06-20171787

info@behindthestars.nl

Hoofdredactie/ eigenaar:

Jim Hoogendorp

Art/ vormgeving/ foto's:

Jim Hoogendorp

& Demy de Groot

Redactie/

interviews/ reportages:

Ron Kemper

en Jim Hoogendorp

Tekstcontrole:

Ron Kemper

Persberichten, uitnodigingen, ideeën voor artikelen,

advertenties:

Jim Hoogendorp

06-20171787

info@behindthestars.nl

Aan dit nummer

werkten verder mee:

Ron Kemper,

Demy de Groot

Coverfoto:

Jim Hoogendorp

Ontwerp cover:

Demy de Groot

Het overnemen van foto's

en artikelen als bedoeld in

artikel 15 van de auteursrecht

is niet toegestaan.

Voor foto en interview

gebruik contact:

Jim Hoogendorp

06-20171787

Nederlands Persfotobureau

www.persfotobureau.nl

(c) 2016/2022

Het is alweer 5 jaar geleden dat het gratis online magazine www.behindthestars.nl werd gelanceerd.

De opzet van het magazine was om de wat onbekendere artiesten een podium te geven en om hun singles te promoten. Ik heb daarvoor een eigen rubriek gehad in Weekblad Privé dat toen stopte. Ik wilde dat doorzetten met dit magazine. Omdat daar weinig tot geen respons op kwam, (door bijvoorbeeld het magazine te delen of te promoten) heb ik vanaf dit jaar besloten het over een andere boeg te gooien.

Jim Hoogendorp en Ron Kemper