Behind The Stars Juni 2020

Is een uitgave van het Nederlands Persfotobureau. nummer 06 / 4e jaargang 2020