BEHIND THE STARS JANUARI 2022 BEHIND THE STARS - Page 74

DESMOND TUTU 1931-2021

Zuid-Afrikaanse aartsbisschop overleden

Bisschop Desmond Tutu, Nobelprijswinnaar en bekend tegenstander van de apartheid in Zuid-Afrika, is zondag 26 december op 90-jarige leeftijd overleden in een verzorgingshuis in Kaapstad.

Hij speelde lange tijd een vooraanstaande rol bij de strijd tegen de apartheid in Zuid-Afrika, die wat hem betreft geweldloos moest worden gevoerd. Daarvoor kreeg hij in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede. In zijn land gold hij als nationaal geweten en genoot hij veel respect onder alle bevolkingsgroepen.

Na het einde van de apartheid was hij daarom in de tweede helft van de jaren 90 voorzitter van de Waarheids- en Verzoeningscommissie die moest proberen de Zuid-Afrikanen nader tot elkaar te brengen en het land een nieuwe start te laten maken. Tutu deed dat op soms emotionele wijze en bleef de nieuwe, zwarte machthebbers even onvermoeibaar kritisch op de huid zitten als hij bij het apartheidsbewind had gedaan.

De slechts 1,68 meter lange Tutu was vele jaren lang ook internationaal een van de gezichten van de strijd tegen de apartheid, een rol die hij ook kon en moest spelen omdat andere prominente activisten, zoals Nelson Mandela, decennia lang gevangen zaten. Wereldwijd maakte zijn energieke optreden en schallende lach indruk op tv-kijkers.

Foto's Jim Hoogendorp