Be Free | Page 17

toje pačioje rutinoje su tomis pačiomis visuomenė pamatytu homoseksualuose ne problemomis,o homoseksualai džiaugiasi tik „blogąją puse“, bet ir pažiūrtu į gyvenimų sunkumu. kiekvieną šį asmenį kaip i individą. puikus Kiekvienas pilietis turėtu toleruoti asmenį draugas,kuris giliai mąsto ir jaučia. Tai ką gi koks jis bebutu nekreipiant dėmesį į reikia pakeisti,kad visuomenė priimtu išvaizda,kalbą ar seksualinę orentaciją,juk homoseksualus kaip visuomenės dalį? mes Kiekvienas pilietis pasakys,kad bėda yra visuomenėje“ . be Homoseskualus papyldomų asmuo yra siekiame būti „Tolerantiškoje švietime,taip beabėjonės švietimas vieną iš priežasčių. Taip pat įvairus kultūriniai renginiai turėtu homoseksualiais vykti kaip piliečiais,kad ti Straipsnį rašė Julija Golodok su mūsų leidžiama gerėtis vyrams. Gyva būtybė nužmoginama ir paverčiama preke, kurią galima turėti, demonstruoti ir panaudoti, o kai nebetenka vertės- išmesti. Taip apie daugialypę diskriminaciją teigė Lygių galimybių plėtros centro projektų vadovė. (Margarita Jankauskaitė; 2009m;) Vyro ir moters vaizdiniai dažai naudojami kaip pagrindiniai reklamos strategijos komponentai. Mat pasitelkus lengvai atpažįstamus vizualinius kodus, reklama gali lengvai pasiekti pačią asmens tapatybės šerdį, greičiau atkreipdama vartotojų dėmesį ir įtikindama juos. Tačiau reklama remiasi ne tiek realia moterų/vyrų elgsena, kiek visuomenei būdingais stereotipais. Tai ypač pasakytina apie moteris, kurių lytiškumas reklamose prikišamai tapatinamas su vyriškų fantazijų inspiruotu seksualumu. KASDIENIS SEKSIZMAS: KĄ MUMS SAKO REKLAMOS Moteris reklamoje, spaudos nuotraukose, grožio konkursuose dažnai virsta gundymui skirtu masalu, kuriuo 17