Be Free | Page 10

imti pavyzdį iš gana įdomios ir geidulingos rinktis su kuo kurti santykius ir dėl tokio istorijos, kurioje individai nesibaimino pasirinkimo nebuvo apmėtomi akmenimis. homoseksualių ryšių bei turėjo galimybę Straipsnį rašė Malvina Beniušytė homoseksualumą galima kalbėti įvairiais HOMOSEKSUALUMO PRIEŽASTYS aspektais, kadangi ši tema daugialypė bei plati. Bet šiame straipsnyje bus aptariamos pagrindinės teorijos, aiškinančios homoseksualumo atsiradimo priežastis. Tai biologinė ir psichologinė teorijos. Istorija homoseksualumas pasakoja, egzistuoja kad nuo pat žmonijos gyvavimo pradžios. Taip pat ir apie mokslininkus, kurie siekė atrasti šio fenomeno atsiradimo priežastis. Kadangi šis reiškinys kėlė ne mažai ne tik daugelio žmonių baimes, bet ir diskusijas, todėl buvo Teorijos aiškinančios homoseksualumą po truputį pradedama homoseksualių žmonių gilintis į atsiradimo priežastis. Pasak etimologų, sąvoka Daugelis mokslininkų, tyrinėtojų „homoseksualus“ sudarytas iš gr. homos ar netgi pačių homoseksualų bandė pakeisti (ὁμός) 'tas pats' ir lot. sexus 'lytis'. Ji reiškia esamą visuomenės lytinę orientaciją, kuri paprastai suprantama Todėl vertėtų peržvelgti ir aptarti bent kaip priešinga heteroseksualumui, nes keleto mokslininkų atrastas teorijas. pasižymi lytiniu potraukiu tos pačios lyties atstovams Šių dienų pasaulyje apie 10 požiūrį ir nuostatą.