Barça 113 Setembre - Octubre del 2022 | Page 78

El Barça augmenta un 4 % la massa social en els darrers anys , el creixement més elevat des del 2010 , amb un increment de 5.572 membres , després d ’ aplicar-se les noves polítiques implementades per la Junta Directiva , com són l ’ eliminació de les restriccions per donar-se d ’ alta i poder fer-ho de manera online des de qualsevol lloc del món
RADIOGRAFIA SOCIAL

MÉS SOCIS I SÒCIES

El Barça augmenta un 4 % la massa social en els darrers anys , el creixement més elevat des del 2010 , amb un increment de 5.572 membres , després d ’ aplicar-se les noves polítiques implementades per la Junta Directiva , com són l ’ eliminació de les restriccions per donar-se d ’ alta i poder fer-ho de manera online des de qualsevol lloc del món
ALBERT RIUDEUBÀS FOTOS : © FC BARCELONA / GERMÁN PARGA

El FC Barcelona va tancar la temporada 2021 / 22 amb un total de 143.086 socis i sòcies el 30 de juny del 2022 , xifra que significa un increment de 5.572 membres ( 4,05 %) respecte al tancament de la temporada anterior , en què estaven registrats 137.514 socis i sòcies . Aquest increment del 4,05 % reverteix la tendència decreixent en el nombre d ’ aquests que es mantenia des de fa deu anys i significa l ’ augment més elevat des del 2010 , en què es va incrementar un 6,07 %, en la temporada posterior a la consecució del sextet .

Aquest augment de la massa social del Club és a conseqüència de les polítiques implementades durant la temporada passada per la Junta Directiva per donar compliment al seu compromís electoral de facilitar l ’ afiliació al Club , que fa del Barça una entitat més oberta i democràtica .
Pel que fa a la distribució geogràfica de la radiografia social , Barcelona ciutat aglutina el 39,15 %, amb un total de 56.021 socis i sòcies , mentre que a la resta de Catalunya es concentren 75.169 ( 52,53 %) i fora de Catalunya , un total de 11.896 socis i sòcies ( 8,31 %).
Pel que fa als gèneres , un total de 105.705 socis ( 73,88 %) són homes , mentre que les 37.381 sòcies signifiquen el 26,12 % del total de la massa social .
Eliminació de les restriccions Al final de l ’ exercici anterior , la Junta Directiva va decidir eliminar les restriccions per afiliar-se al Club , com ser parent de primer o segon grau amb un soci o sòcia , haver estat soci o sòcia anteriorment o tenir tres anys d ’ antiguitat com a penyista o amb carnet de compromís , i va acordar que qualsevol seguidor o seguidora blaugrana pogués fer-se ’ n membre de manera presencial a l ’ Oficina d ’ Atenció al Barcelonista ( OAB ), però els Estatuts de l ’ Entitat impossibilitaven que aquesta gestió es pogués efectuar a distància i de manera digital .
Possibilitar les altes ‘ online ’ A l ’ Assemblea General celebrada el mes d ’ octubre passat , es va aprovar la modificació dels Estatuts que va introduir l ’ opció de poder-se donar d ’ alta com a soci o sòcia de manera telemàtica , i un cop presa aquesta decisió , el Club va treballar en els aspectes informàtics i en els sistemes de control necessaris per garantir la seguretat i el bon funcionament de tot el procés , fins que el mes d ’ abril es va obrir a tots els seus seguidors la possibilitat de fer-se soci telemàticament des de qualsevol lloc del món . n