Barça 109 Desembre del 2021 - Gener del 2022 | Page 94

ARTICLE 16È . PENYES
ARTICLE 23È . PRESSUPOSTOS SUBJECTIUS I OBJECTIUS DE LA CONDICIÓ DE COMPROMISSARI
ARTICLE 33È . COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA
El resultat de la votació sobre aquest article ha estat el següent :
26 En blanc
61 En contra
257 A favor

ARTICLE 16È . PENYES

Després d ’ un ampli debat , en el moment de la votació el resultat ha estat àmpliament favorable a la proposta presentada , però no ha obtingut els dos terços requerits pels Estatuts del Club . En conseqüència , aquest article dels Estatuts es manté en la seva redacció actual . El resultat de la votació sobre aquest article ha estat el següent :

ARTICLE 23È . PRESSUPOSTOS SUBJECTIUS I OBJECTIUS DE LA CONDICIÓ DE COMPROMISSARI

La modificació d ’ aquest article s ’ ha debatut i votat , conjuntament , amb l ’ article 16è . En conseqüència , tot i comptar amb un ampli suport de l ’ Assemblea , no ha prosperat per no obtenir els dos terços requerits pels Estatuts del Club i , per tant , l ’ article es manté en la seva redacció actual . El resultat de la votació sobre aquest article ha estat el següent :
39 En blanc
70 En contra
232 A favor
39 En blanc
70 En contra
232 A favor

ARTICLE 33È . COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA

En aquest apartat s ’ ha aprovat la proposta d ’ augmentar els components de la Junta Directiva a un màxim de 25 membres , en lloc dels 21 que hi ha establerts actualment ,