Barça 109 Desembre del 2021 - Gener del 2022 | Page 93

ARTICLE 12È . ADQUISICIÓ DE LA CONDICIÓ DE SOCI
d ’ aquests objectius , el Club F ) Promourà els valors democràtics de la igualtat i la no discriminació . G ) Lluitarà per l ’ erradicació de totes les actituds masclistes , homòfobes i racistes en l ’ àmbit social i de l ’ esport ”. El resultat de la votació sobre aquest article ha estat el següent :
dels principis bàsics i elementals dels éssers humans , continguts en la Declaració Universal dels Drets Humans i promovent i vetllant per la seva protecció . Per aquest motiu s ’ ha aprovat : Afegir un apartat 3 , que digui : “ Addicionalment , el Club vetllarà per la protecció i promoció de la Declaració Universal dels Drets Humans recollida en la Carta Internacional dels Drets Humans proclamada per les Nacions Unides . El Club en les seves actuacions , tant de caràcter públic com privat , vetllarà per la igualtat de drets i la dignitat de totes les persones ”. Modificar l ’ apartat 3 , transformant-lo en el 4 i afegint els apartats F ) i G ), dient :“ En compliment
9 En blanc
4 En contra
336 A favor

ARTICLE 12È . ADQUISICIÓ DE LA CONDICIÓ DE SOCI

La modificació aprovada permet que l ’ ingrés d ’ un nou soci es pugui fer no únicament de manera presencial , com fins ara , sinó que també s ’ inclou que es pugui fer de manera telemàtica :
“ L ’ ingrés del soci s ’ ha de fer mitjançant sol·licitud presencial o telemàtica amb firma digital o element de seguretat similar de l ’ interessat ....”