Barça 109 Desembre del 2021 - Gener del 2022 | Page 92

ARTICLE 4T . ÀMBIT FUNCIONAL
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2021

MODIFICATS SIS ARTICLES I DUES DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Els compromissaris van aprovar per àmplia majoria les propostes de la Junta Directiva però les modificacions dels articles 16è i 23è , relatius a les Penyes , no van prosperar en no haver obtingut la majoria qualificada de dos terços , tot i tenir un suport massiu

ALBERT RIUDEUBÀS / JOSEP VIVES FOTOS : © FC BARCELONA / GERMÁN PARGA

Els socis i sòcies compromissaris del FC Barcelona van aprovar amb una àmplia majoria vuit de les deu propostes de modificació dels Estatuts presentades en el 6è punt de l ’ ordre del dia de l ’ Assemblea General Ordinària . D ’ aquesta manera , es va donar llum verda a tots els articles menys a dos , el 16è i el 23è , que es van votar conjuntament . Tot i tenir un suport massiu , els articles relatius a les Penyes i als pressupostos subjectius i objectius de la condició de compromissari , no van obtenir la majoria qualificada requerida ( dos terços dels vots a favor ) per ser aprovats . Repassem un a un tots els articles presentats i les seves votacions :

ARTICLE 4T . ÀMBIT FUNCIONAL

El Club adequa els Estatuts fent un reconeixement exprés en favor