Barça 109 Desembre del 2021 - Gener del 2022 | Page 88

BARÇA STUDIOS TINDRÀ NOUS INVERSORS

L ’ Assemblea va autoritzar la venda d ’ una participació minoritària del capital social de Barça Studios Produccions , S . L , la companyia registrada com a productora audiovisual que es dedica a la creació , producció , distribució i comercialització dels continguts audiovisuals que fa Barça Studios . El vicepresident econòmic Juli Guiu va explicar els plans futurs de la factoria de continguts , i va detallar que “ per no perdre el control , plantegem vendre entre un 20 i un 49 %” de la companyia .
L ’ Assemblea aprova la proposta per autoritzar la transmissió d ’ una participació minoritària del capital social de Barça Studios
10 En blanc
14 En contra
397 A favor