Barça 109 Desembre del 2021 - Gener del 2022 - Page 87

tat de l ’ exercici va ser de 481 milions d ’ euros de pèrdues després d ’ impostos , causats tant per la caiguda d ’ ingressos com per la incapacitat de contenir la despesa . Romeu va destacar quela Junta Directiva té elaborat un pla estratègic de viabilitat del Club que preveu revertir aquesta situació econòmica en els propers cinc anys .
42 En blanc
39 En contra
L ’ Assemblea aprova la liquidació econòmica de l ’ exercici 2020 / 21
637 A favor
L ’ Assemblea aprova el pressupost de l ’ exercici econòmic de la temporada 2020 / 21
17 En blanc
23 En contra
643 A favor
PRESSUPOST DE LA TEMPORADA 2021 / 22 Eduard Romeu també va presentar el pressupost de la temporada 2021 / 22 , amb uns ingressos de 765 milions d ’ euros , un 21 % més que els aconseguits la temporada anterior . L ’ augment ve provocat principalment per la recuperació dels ingressos d ’ Estadi , gràcies a la reobertura de les instal·lacions del Club , especialment pels partits al Camp Nou . L ’ altra línia on hi ha un increment significatiu és la de Comercial , amb una gran incidència a causa de la reobertura de les botigues .
Amb aquestes previsions , el resultat després d ’ impostos es preveu en 5 milions positius . El Club preveu finalitzar l ’ exercici amb un resultat d ’ explotació negatiu de -19 milions , que es compensarien amb l ’ obtenció d ’ un resultat net financer positiu de 23 milions d ’ euros . n